Unternehmungen találkozni két, Településinformációk Siedlungsinformationen - PDF Free Download


Az egyesület vallja, hogy a bástya, amit épít, a baráti kapcsolatok köveiből épül, és minél több ilyen kapcsolat alakul ki, annál erősebb lesz.

  • Kedves Dr.
  • ON-Vertretung Postamt Nr.
  • Településinformációk Siedlungsinformationen - PDF Free Download

A BASTEI feladata, hogy segítsen, — az egyes emberek kapcsolatai útján, minden bürokráciától mentesen erősítse a két régió között már meglévő kapcsolatokat, keresse azokat a területeket, ahol újak létesülhetnek. Az eltelt évek során a Baráti Egyesület az élet több területén szervezte a már fennálló kapcsolatok erősítését, újabbak kialakítását. Ezt jelzik az összesen 4 alkalommal kétévente, felváltva szervezett Baranya-hét Grazban illetve a Steier-hét Pécsett, rendezvényei.

Account Options

Célkitűzéseink között lényeges a két területi egység közötti kulturális kapcsolatok elősegítése. Így kapcsolatok kiépítése az iskola és az oktatásügy terén: általános- és középiskolák együttműködésének, diákok levélpartner-kapcsolatainak, cserelátogatásainak serkentése, amatőr kulturális- alkotócsoportok és szólóművészek kölcsönös bemutatkozásának unternehmungen találkozni két megismerésének elősegítése, kultúrközpontok közötti kapcsolatteremtések megalapozása.

Nagyon fontosnak tartjuk a települések közötti testvérkapcsolatok kialakítását. Tiszteletbeli konzul unternehmungen találkozni két Egyesület addigi elnöke Somogyvári Imre lett. A kölcsönös megismerést, a két ország kulturális és tudományos eredményeinek terjesztését szolgálják az egyesület előadássorozatai Baranyában és Steierországban, helyi és vendégelőadók felkérésével.

Az ókeresztény mauzóleumokról és sírkápolnákról szóló kiállításokkal az osztrák kormány 1 millió shillinges támogatását szereztük meg a további feltárásokhoz ben. A két terület művészi értékeit a nagyközönség előtt kiállításokkal, előadói estekkel kívánjuk feltárni. Képzőművészetetek terén a Neumarktban évente megtartott alkotótáborok, az ezekhez társuló kiállítások segítik a két régióban élők kölcsönös megismerését. Eddig 12 alkalommal mutattuk be Neumarktban s 10 alkalommal egyéb településeken Pécs-Baranya-i művészek alkotásait.

Célunk még a nyelvtanulás ösztönzése és ehhez kapcsolódva az ország-ismeretek szélesítése. Évente rendezett nyelvtanfolyamos táborok A havonta egy alkalommal megtartott összejöveteleinken igazi baráti társaság kovácsolódott össze. Az Egyesület az Osztrák Világszövetség tagjaként annak vezetőségében és évi kongresszusain óta részt vesz, egyben a Szövetség egyesületei közötti kölcsönös kapcsolatok kialakítását is kezdeményezi. Számos, különböző szintű kapcsolatépítések közül külön kiemelkedők: az Orvostudományi Egyetem, illetve a Janus Pannonius Tudományegyetem ma Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak, oktatóinak cseréje, baranyai pedagógusaink tanulmányútjai.

Mindez, a rendszeresen szervezett kölcsönös kirándulásokkal, a havonta tartott előadásokkal, kiállításokkal együtt segítette, hogy jobban megismerjük egymás kultúráját, népművészetét, a helyi szokásokat, néphagyományokat, vallási- népi-építészeti emlékeket.

Lieber Gast!

Az Európai Föderalisztikus Mozgalom EFB segítségével rendszeresen vehettek részt diákjaink a Neumarktban évente rendezett ifjúsági találkozókon. Rendszeres a Bólyi Gyermekotthon részére Ausztriában szervezett gyűjtő-támogató akció. Az Európai Unióba történő belépésünket megelőző években számos alkalommal hívtunk különböző szakembereket- főleg a mezőgazdaság területéről,- hogy az osztrák csatlakozás tapasztalatiról számoljanak be.

honnan tudhatja, hogy a férje regisztrált site találkozó

Civil partnerkapcsolataink között első helyen az Osztrák Föderalisztikus Mozgalommal óta fennálló szoros, kölcsönös, egymást segítő tevékenység áll. Számos előadás, konferencia, rendezvény, kiállítás mellett kirándulások, vidám együttlétek színesítették kapcsolatunkat A pécsi Európaház Egyesület, valamint a Civil Közösségek Háza biztosítja sokszor a helyszínt rendezvényeink megtartásához.

Településinformációk Siedlungsinformationen

Képzőművészeti kiállításaink nagy részét a Műhelygalériában tartottuk, de rendszeres támogatónk a Baranya Megyei Múzeumok igazgatósága, és számos közös programot szerveztünk a Tájak-korok Múzeumok Egyesülettel. A Baranya-Steiermarkt Baráti Társaság évben végzett tevékenysége A Társaság ben a rendszeres összejövetelét minden hónap harmadik keddjén Január hónapban történt, mint minden évben a os év értékelése és aes év programjainak összeállítása.

Februárban Közgyűlést tartottunk a hagyományos farsangi összejövetellel és egy érdekes előadást hallottunk Huszár Zoltántól, aki a Duna-gőzhajózási Részvénytársaság történetét mutatta be. Ez az elõadás hiányt pótolt, hiszen, a határon átnyúló kapcsolatok egyik formája. A hétköznapi emberek tudatában nem él e kapcsolattartási forma jelentősége és a lehetőségeket is csak kevesen ismerik fel. Márciusban a megnyitásra kerülő Világörökség részét képező ókeresztény műemlék együttest mutatta be prof.

Bachmann Zoltán. Ide az ausztriai társegyüttes képviselőit is meghívtuk Ez egyben egy kiváló lehetőség volt, hogy megismertettük velük az Európa Kulturális fõvárosa pályázat terveit, ill. Graz Áprilisban a Várpalotán létrehozott Trianon Emlékmúzeum tekintettük meg, ill. Májusban az Európa Unternehmungen találkozni két Fővárosa projekt ismertetése, ennek kapcsán a civil egyesületek támogató tevékenységéről volt szó.

Szerettünk volna egy ismertető kiadványt készíteni, mely tartalmazza a BASTEI céljait, eddigi fõ tevékenységét, terveit.

A Pécsi Napok keretében fórumot unternehmungen találkozni két, ahol részben e kiadvány s egyéb ismertetők segítségével tájékoztattuk volna az érdeklődő embereket. Erre sajnos anyagiak hiánya miatt nem került sor. Júliusban elmentünk Erdélybe.

Augusztusban került sor az előző évekhez hasonlóan Neumarkt városba történő látogatásra.

összekötő találkozó

Itt a kisebbségi szemináriumon való részvétel mellett Ausztria számos turisztikai célpontját látogattuk meg, valamint megismerhettük az Európai Föderalisztikus Mozgalom 50 éves történetét, az Európai Unió létrejöttében játszott szerepét. Pécsről Nőt Béla festményeiből és a klagenfurti Hannes Rader képeiből készített tárlat bemutatásakor találkoztunk Neumarkt és a környék lakosaival. Szeptemberben a Villányi Szoborparkot tekintettük meg és megismerkedhettünk a minőségi borkészítés titkaival.

Októberben Ausztria nemzeti ünnepét ünnepeltük, amikor egyben ausztriai társszervezetünk feldbachi küldöttségét fogadtuk. Novemberben a kialakuló egészségügyi reform eredményeiről, hatásairól az Egyetem, a Megyei Kórház és egy városi Kórház, valamint a lakosság szemszögéből szóló ismertető előadásokat halottunk, ill.

Grazi látogató ismertette az ausztriai biztosítási rendszert. December közepén, a karácsonyi készülődés jegyében unternehmungen találkozni két tagok karácsonyi ünneplésével zártuk az évet. A as évben kiemelten kezeltük a fiatal utánpótlás kérdését. Szeretnénk a programjainkkal a meglévõ fiatalokat aktívabb munkára serkenteni, továbbá új fiatal tagokat várunk céljaink hatékonyabb megvalósításához.

Az elmúlt és a következő évek fő feladata az osztrák kortárs képző- és iparművészet alapos megismerése, feltérképezése szűkebb régiónkban, ill. E tekintetben hiányok mutatkoznak ezért célunk a megismerés után az értékek bemutatása előadások formájában, illetve kapcsolatainkkal hozzá szeretnénk járulni a Pécsett a felújított Városi Képtárban, vagy másutt rendezendő kiállítások anyagainak összeállításához, szervezéséhez.

Bemutatkozás

E faladathoz kapcsolódóan a Neumarktba látogatás fő célja az steier kortárs művészet megismerése és a kapcsolatok szélesítése lesz. Nem titkolt célunk a nemzeti identitástudat megőrzési módszereinek megismerése s megismertetése.

Kirándulás St. Mareinbe, du. Az ausztriai ikonfestészet XXI. Lambreht bencés apátság Aug. Tanulmányút Friesach-St. Veit — Gurk — Klagenfurt Aug.

Városnézés Neumarktban, du.

A képzőművészeti csoport XII. Tanulmányút Hallstatt-ba és Bad Aussee-ba. Hazautazás Feldbach érintésével. A Tabor múzeum megtekintése. Der Verein verkündet, daß die Festung die er baut, aus den Steinen von Freundschaften besteht, und je mehr Freundschaften bestehen -desto fester wird der Bau.

Die Eintragung in der Steiermark ist ebenfalls geschehen. Zu einem Mitglied kann jeder werden, der die Ziele akzeptiert, einen Mitgliedsbeitrag entrichtet, und Aktivitäten zur Förderung der Beziehungen zwischen der Baranya und der Steiermark beiträgt. Der Verein nimmt auch Unterstützungen von Sponsoren entgegen.

alkalmazás teljesen ingyenes meeting

Durch ihre Förderung unterstützen sie die reibungslose Tätigkeit des Vereins. Landwirtschaft: -Informationsaustausch über die Ergebnisse in der Pflanzen- und Tierzucht, Wein- und Weintraubenschau.

Kontaktaufnahme zwischen ungarischen und österreichischen Jagdgesellschaften. Teilnahme an gemeinsamen Ausstellungen, Wettbewerben. Gesellschaftswissenschaften: -Bekanntgabe der Ergebnisse der Archäologie, gegenseitiges Kennenlernen von Forschungsmethoden. Wissenschaftliche Zusammenarbeit. Doch in dieser Zeit sind zka. Sie fortsetzen ihre Tätigkeit weiterhin unabhängig von unserem Verein. Zeit die Ziele und Aufgaben sind: Zusammenarbeit durch jugend- und Kulturaustausch Förderung der Teilnahme der Unternehmungen találkozni két in der Tätigkeit der Zivilsphera Ausbau und Stärkung der kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichenbeziehungen zwischen der Steiermark und dem ungarischen Komitat Baranya Förderung von freundschaftlichen Beziehungen in beiden Regionen Gemeinde und Schulpartnerschaften und die Zusammenarbeit von Behindertenorganisationen zwischen beiden Regionen sollen gefördert werden.

Zusammenarbeit mit europäischen und internationalen Organisationen und Institutionen, die ähnliche Ziele verfolgen.