Fiatal angol találkozó helyén, Telex: Gólt nem, csak óriási küzdést hozott az angol–skót örökrangadó


A s döntetlennel nyitott maradt, hogy ki jut tovább a D csoportból: az elsőség a csehek és az angolok között dőlhet el, de az egy ponttal álló horvátok és skótok esélyei sem szálltak el.

Gondolatokat cserélünk, ötleteket osztunk meg, de a legfontosabb a vendégszeretet megtapasztalása. A legmélyebb hálánkat fejezzük ki a családoknak, plébániáknak, és a vallásos közösségeknek, hogy kitárták ajtajaikat, Osorno bíboros érsek úrnak és más egyházi képviselőknek, Carmana asszonynak, Madrid főpolgármesterének, és a hatóságoknak ezért a meleg fogadtatásért, amiben itt, Madridban részesülünk.

Most Osoro bíboros szól hozzánk. Az imaóra végén: Mi, taizéi testvérek, sokat várunk ettől a madridi találkozótól. Szívünk mélyén azt reméljük, hogy reményt ébreszt. Szembesülve korunk nagy problémáival és kihívásaival, néhányakat elriaszt az elbátortalanodás és a kiábrándultság. Az osztozás és a közösség megtapasztalása ebben a napokban minket arra bátorít, hogy reménységgel tekintsünk a jövőbe.

fiatal angol találkozó helyén

Amin ma részt veszünk, az valóban a bizalom zarándoklata. Arra, hogy azon túl, ami elválaszt, kapcsolatokat és hidakat építsünk, nagy szüksége van társadalmainknak.

II. Erzsébet brit királynő

A társadalom képtelen a túlélésre az emberek közötti bizalom megteremtése nélkül. A bizalom lehetővé teszi a párbeszédet arról, ami elválaszt. A bizalom olyam messzire képes menni, hogy tiszteletben tartja, sőt értékeli a másik sajátosságait. Mindannyian ugyannak az emberi családnak a tagjai vagyunk.

Jobban, mint valaha, szükségünk van egymásra. A számtalan felmerülő kérdésre — például a hallatlan ökológiai kihívásokra — csak akkor kaphatunk választ, ha a határokon ellenére is együtt dolgozunk Persze, a napokban megélt közösség élménye rövid életű. De valóságos. Számunkra tanúsítja, hogy a bizalom a sokféle ember között igenis lehetséges. És látjuk, hogy az Egyház lehet az a hely, ahol ez a bizalom növekszik.

Igen, az Egyház arra hivatott, hogy a barátság helye legyen, olyan barátságé, aminek ölelése egyre szélesebb. Ezekben a napokban megtapasztalhatjuk az Egyház egyetemességét. És ez segít nekünk megérezni, hogy a keresztények hozzájárulhatnak az emberarcú globalizációhoz — sőt ez egyben különleges feladatuk is.

Kezdjük személyes szinten. Fedezzük fel, miképpen tehetjük fiatal angol találkozó helyén saját közösségünket. Nyíljunk meg azok felé, akik különböznek tőlünk: a legszegényebbek, bevándorlók, más felekezetű keresztények, más vallásúak felé, és azok felé, akik nem hisznek. Az emberi szolidaritásra való érzékenység elválaszthatatlan a benső élettől. Mint hívők, keressük az utat imaéletünk megújításához, gyakoroljuk az Isten szeretete iránt való figyelmességet, nappal és éjszaka.

Ez fiatal angol találkozó helyén képesés minket arra, hogy azok felé közeledjünk, aki tőlünk különböznek.

Gólt nem, csak óriási küzdést hozott az angol–skót örökrangadó

Megélni fiatal angol találkozó helyén a nyitottságot, elsősorban a másikra való odafigyelésben nyilvánul meg. A párbeszéd közösségeinkben és az Egyházban leginkább nem a meghallgatás hiányától szenved? Kezdjük azzal, hogy megpróbáljuk megérteni a másikat, megérteni a gyakran összetett helyzeteket. Októberben meghívtak Rómába, hogy vegyek részt a katolikus püspökök ifjúsági szinódusán.

A következő kívánság többször is elhangzott: hogy ti, a fiatalok, szeretnétek olyan embereket találni az Egyházban, akik meghallgatnak benneteket.

Navigációs menü

Azért, hogy álmaitokat komolyan vegyék, hogy kreativitásotokat támogassák, szenvedéseiteket meghallgassák. Mindent, amit csak lehet, szeretnénk megtenni azért, hogy szolidaritás, sőt barátság határozza meg társadalmaink jövőjét. Színes csészék egyetlen tett az a lelkület, amivel folytatjuk a bizalom világméretű zarándoklatát a földön A taizéi dombon a találkozók ennek a zarándoklatnak az állomásai, egész évben minden héten megrendezésre kerülnek.

Patthy Loránd Imre Az egyetemi oktató a Blikknek úgy nyilatkozottrendkívül tehetséges diáknak tartotta a későbbi kormányfőt, ám utólag csalódott benne. Egyik jól ismert fejezete Orbán Viktor karrierjének az a néhány hónap, amikor a fiatal politikus az Oxfordi Egyetemen tanult. Ezt még a friss, angol nyelvű honlapján is megemlítette, bár mint korábban megírtukarról elfelejtett beszámolni, hogy a Soros Alapítvány ösztöndíjával vett részt a képzésen.

Az augusztus Ezt megelőzi a fiatal keresztények és muszlimok közötti baráti hétvége, augusztus A földkerekségen máshol, számos helyen lesznek találkozók ezen a zarándokúton.

Libanoni és más közel-keleti országokban élő fiatalok csoportja jött a találkozóra és most itt vannak velünk, hogy fiatal angol találkozó helyén bennünket, vegyünk részt hétköznapjaikban, és hogy felajánlják vendégszeretetüket.

Alois testvér elmélkedései

Március A nyári találkozók után délebbre utazunk, Afrikába. Oly sokat tanulhatunk mindabból, amin Dél-Afrika keresztülment az elmúlt évtizedekben, és hogy ma hol is tart. Dél-Afrika nagyon távol van Európától, de hívunk titeket mind, szeptember És ezt követően kerül megrendezésre a következő európai találkozó, És mindazok, akik vendégül látnak bennünket, különböző nemzedékeket képviselnek.

Ezekkel az emberekkel, akikkel eddig még sosem találkoztunk, megtapasztaljuk a közösséget. És ebben örömre lelünk.

Egy Mozgássérülthöz Ment Hozzá, De Az Esküvőn Nagy Meglepetés Várta

A mi bizalom zarándokutunk egyben benső kaland is. És ma este, találkozónk kapcsán, erre szeretném irányítani a figyelmeteket: a másokba vetett bizalom, a nyelvét társkereső vetett bizalom és az Istenben vetett bizalom szoros kapcsolatban álló valóság. A bizalom nem vak és nem naiv, és nem is ábrándozó, képes megkülönböztetni a jót és a rosszat. És ez az a bizonyosság, ami bármilyen helyzetben, még sötét órákban is, megnyitja az élet felé vezető utat.

A bizalom nem passzív, hanem benső erő, ami minden helyzetben kiprovokálja, hogy lépjünk tovább a teljesebb élet felé, és hogy másokat segítve életünk még teljesebb legyen.

Serkenti a képzeletet, bátorságot ad és készséget a kockázat vállalásra. De mindnyájan tisztában vagyunk azzal is, mit jelent a bizalom hiánya.

fiatal angol találkozó helyén

Kedvtelenség, kudarcok, összetört barátságok, erőszak, természeti katasztrófák, betegségek, mindezek aláássák a bizalmat. A bizalom sérülékeny dolog. Istenbe vetett bizalmunk is törékeny.

Bizonyos mértékben már mindannyian megtapasztaltuk a kétkedést: kétkedünk Isten szeretetében, néhányan még Isten létezésében is kétkednek. Akkor hát hol találjuk a bizalom forrását?

Tartalomjegyzék

Hogy bizalomra szülessünk, ami bennünk újjáéled, szükségünk van valakire, aki megbízik bennünk, aki befogad minket, aki felajánlja vendégszeretetét. Ma este olvastunk Jézus életéből egy sokatmondó történetet.

fiatal angol találkozó helyén

Jézus a viharos tavon járva megy oda tanítványaihoz, hogy velük legyen. A történet a mi modern fülünk számára valószínűtlennek hangzik. Itt vagyok.

Szemét Jézusra szegezve képes előre jutni, de ahogy hagyja magát a veszélytől megfélemlíteni, süllyedni kezd. A tanítványok számára Jézus nemcsak a tanítómester, aki tanítja őket. Jézus arra hívta őket, hogy legyenek vele és tanítványként küldi őket, mivel bízik bennük.

Igen, fiatal angol találkozó helyén élet csodálatos kihívás annak, aki elhatározásokat és bátor döntéseket hoz Mik ezek a bátor döntések?

Taizé: ténykedés a téli nyugalomban

Mindegyikünk hívást kapott arra, hogy válaszként elinduljon a benső zarándokúton, ami a kételyből és félelemből a bizalom felé vezet. Mindannyiunk számára az a feladat, hogy befogadjuk Krisztus szeretetét és így építsük a bizalmat és a békét közvetlen környezetünkben, és tőlünk távol is. Hogy ide jöjjetek, néhányatoknak nagyon hosszú utazást kellett megtennie. Madrid városa, egyházközségei, és sok más vallásos közösség, sőt még egyedülálló emberek is vendégül látnak minket.

Mondjunk nekik, most azonnal, nagy köszönetet ezért a nagylelkűségért. A nekünk felajánlott vendégszeretet megérinti a szívünket. Minden esztendőben, most már több mint negyven éve, hála a bizalom világméretű zarándoklata találkozóinak, megtapasztaljuk, hogy ez a vendégszeretet az öröm forrása. A találkozó füzetében öt ajánlást találtok RE, amelyek utakat nyitnak a gondolkodásra és a cselekvésre. Ebben az évben kivételes vendégszeretetet tapasztaltunk.

Augusztusban, kétezer fiatal Ázsia minden részéből, és más kontinensekről is, találkozóra jött össze Hong Kongban. Hétszáz fiatal jöhetett az anyaországból, Kínából.

fiatal angol találkozó helyén

Néhány hónapja ugyanezt a vendégszeretet fedeztük fel az ukrajnai Lembergben. Az ország minden keresztény felekezetéből származó fiatalok fogadták a máshonnan érkezőket, és gyűltek össze közös imádságra.

Ezek a remény jelei voltak: jelek, hogy a fiatalabb nemzedékek képesek előkészíteni az emberiség jövőjét, amit az együttműködés és nem a versengés jellemez.

Pár héttel az utolsó nagy csoportok távozása után a sátrakat lebontottuk, a nagykonyha zárva lesz a következő néhány hónapban. A testvérek és a látogatók a templom legrégebbi részében gyűlnek össze az imákra. A berlini találkozó imacsarnokaiba készülő dekorációk előkészítése jól halad Taizében. Adventre is elkészült az életnagyságú jászol, mely a Kiengesztelődés temploma mellett került felállításra.

A vendégszeretet közel hoz egymáshoz, túllép velünk a különbségeken és még a megosztottságokon is, amelyek keresztények, vallások, hívők és nemhívők között, különféle életstílusok és politikai vélemények között léteznek. Persze a vendégszeretet ezeket a különbségeket nem törli el, hanem segít abban, hogy más fényben lássuk őket: képessé tesz minket a meghallgatásra és a párbeszédre.

  • Angol—cseh a csoportelsőségért, skót—horvát az életben maradásért
  • Gyermekkora[ szerkesztés ]
  • Изящно приняла благодарность и рассказала Николь, что в начале спектакля.
  • Услышали они голос Макса по радио.

A vendégszeretet alapvető érték minden ember számára. Mindegyikünk törékeny kisbabaként születik a világra, akinek életéhez szüksége van befogadó szeretetre, és ez az alapvető tapasztalat utolsó leheletünkig rajtunk hagyja nyomát. A vendégszeretet választásának motivációja abban a hitben rejtőzik, hogy saját életünket ajándékba kaptuk. És ez a meggyőződés táplálja hitünket. Most olvastuk a Biblia első fejezetét. Ez a nagyszerű költői kép, ami meglehetősen titokzatos, arra hív, hogy próbáljuk megérteni: mindaz, ami létezik, ajándék.

Az égbolt és a föld, az óceán, a sötétség, a fény — minden Istentől származik. És mindenben, ami létezik, Isten jelen van leheletével, az ő Szentlelkével. Igen, életem ajándék, amit kaptam. És a többi ember is, különféle módon, számomra ajándék. Saját önazonosságom a másokkal való kapcsolataimon keresztül épül.

És természetes, hogy a másik mindig különbözik tőlem, nem fogok mindent megérteni a másikból, és kétségtelen, hogy nem tudok vele mindent megosztani.

Fehéroroszország: az Egyház keleti és nyugati hagyományának metszéspontjánál

Befogadni a másikat feltételezi, hogy elfogadom a korlátokat, a sajátomat és a másokét is. A másik befogadása együtt jár a megkülönböztetéssel. De ez soha nem válhat ürüggyé ahhoz, hogy bezárkózzunk, ezzel félelmet keltve a másikban — félelmet, ami úgyis ott van mindannyiunkban.

A vendégszeretet csodálatos témájával kapcsolatos néhány gondolatot hallottatok. Holnap délelőtt a kiscsoportokban elolvassátok az első két javaslatot. Ezek célja, hogy segítsenek hitünk elmélyítésében, hogy eljussunk a bizalomra, felismerve Isten mindig előbb fogad bennünket, és hogy életünkben Krisztus jelenvalóvá lehessen.

Keressünk hát, keressünk ezekben a napokban, és találni fogunk.