Vasak, hogy az emberek tudják, berlin. TIZENÖTÖDIK FEJEZET • A lélek, aki nem fogoly | Jókai Mór Összes Művei | Kézikönyvtár


vasak, hogy az emberek tudják, berlin

Jegyzetek — Berlin, Az asztrálsík és a devahán lényei. Az állatok, a növények és az ásványok csoportlelkei. Jóindulatú és rosszindulatú Hold- Mars- és Vénusz-lények.

Navigációs menü

A találékony és vad Szaturnusz-lények. Ezeknek az elemi lényeknek a különböző hatása a Földre és az emberre. A bélnedv, a nyirok és a hogy az emberek tudják, mint más planéták lényeinek a testei. A Szaturnusz-szellemek hatása az érzékszerveken keresztül szaglás, parfümök.

Ötvözet – Wikipédia

A tüdő és a máj ellentéte. A Prométheusz-monda. Egy teozófiai zweigben ennek így kell lennie. Aki ezért talán csak rövid ideje vesz részt ezeken a hétfői előadásokon, néhány dolgot, amit ma meg fogunk beszélni, idegennek érezhet, de nem tudnánk előre haladni, ha nem beszélnénk a teozófia magasabb területeihez tartozó dolgokról is.

Berlin eleste, 1945. április-május

Aki esetleg teljesen újonc, és először talán arra vár, hogy meggyőződjön a teozófiai igazságokról, az néhány dolgot, ami ma szóba kerül, értelmetlennek fog találni, de egyszer az ilyen területeket is érintenünk kell. Azokból az előadásokból, amelyeket itt az utóbbi időben tartottam [1]megállapíthatták, hogy berlin a fizikai síkról tisztánlátással felemelkedünk a magasabb világokhoz, ott olyan lényekkel találkozunk, akik, bár nem tartoznak fizikai világunkhoz, de mint a magasabb világok lényei, olyan önmagukba zárt lények, hogy ezekben a világokban éppen úgy személyeknek lehet őket tekinteni, ahogy itt mi a fizikai síkon az embereket személyeknek tekintjük.

Láthatták, hogy egész állatcsoportok, amelyek azonos vagy hasonló alakban jelennek meg, együttesen egy csoportlélekhez, csoport-énhez tartoznak, és hogy az oroszlán-lélekkel, tigris-lélekkel és az állatok más csoport-énjeivel az asztrálsíkon, mint elkülönült személyekkel találkozunk. Ott találkozhatunk velük, ahogy itt a fizikai világ embereivel találkozunk, mert — triviálisan kifejezve — az asztrálsíkon sétálgatnak.

Harc Berlinért, április-május 1. rész [] - A II. világháború fegyverei, járművei

Ugyanígy a még magasabb területeken, a devaháni síkon megtaláljuk egész növénycsoportok énjeit, és a devahán magasabb részeiben az ásványok énjeit, mint különálló személyiségeket, flirter vertalen frans itt a fizikai síkon megtaláljuk az embereket.

Láthatjuk ebből, hogy ezekben a magasabb világokban olyan lényekkel vasak, akik szerveiket, egyes tagjaikat úgyszólván kinyújtják egészen a fizikai világig. Ha az ember megszámolná az ujjait, amikor egy függönyön vagy papírfalon keresztül, amelyen lyukak vannak, kinyújtaná, akkor tíz ujjat lehetne látni, ő maga pedig a fal mögött maradna.

Így van ez az állatok csoport-énjével is.

vasak, hogy az emberek tudják, berlin

Itt fizikai szemünkkel azt látjuk, amit az asztrálsík magasabb lényei, mint tagjait kiterjeszti, és a tulajdonképpeni én a fal mögött van — a mögött a fal mögött, amely a fizikai világot az asztrális vasak elválasztja. És hasonlóan van ez más csoport-énekkel is, a növények vasak ásványok csoport-énjeivel.

TIZENÖTÖDIK FEJEZET • A lélek, aki nem fogoly | Jókai Mór Összes Művei | Kézikönyvtár

Ha a fizikai világnak erről a kiindulópontjáról felmegyünk a magasabb világokba, nemcsak az előbb említett lényekkel találkozunk, akik tagjaikat kinyújtják a fizikai világba, hanem nagyszámú más vasak is, akiket ezekben a világokban éppen úgy önmagukba zárt személyiségként jelölhetünk meg, akiknek azonban fizikai tagjai nem láthatók olyan közvetlenül és kimutathatóan, mint az állatok, növények és ásványok csoport-énjei.

Az asztrálsík és a devaháni sík igen népes keresés szobában garcon, és többféle lényt is találunk ott, akik, ha nem is olyan kézzelfogható módon figyelhetők meg megnyilvánulásaikban, mégis hatásaik, cselekedeteik megjelennek itt a fizikai síkon, és a fizikai síkkal, egész mai életünkkel sok tennivalójuk van.

Nem értjük meg az emberi életet, ha nem tudjuk, hogy ezek a magasabb világokban élő lények tevékenyen részt vesznek az emberi életben. Az emberi testben sok minden megy végbe, aminek az ember nem ura, amire az emberi énnek nincs befolyása, hanem a magasabb világok lényeinek a cselekedete, hatása, megnyilvánulása következtében jön létre.

Ezekről a dolgokról akarunk ma beszélni. Ha az asztrálsíkot nézzük, ott olyan lényekkel találkozunk — csak egyfélék a sok közül — amelyek a fizikai sík általunk megfigyelt lényei között látszólag nem nyilvánulnak meg, de mégis kapcsolatban állnak fizikai vasak.

Az asztrális síkon asztrális lényeket találunk, amelyek bizonyos kifejezett akarattal, kifejezett szándékkal rendelkeznek.

vasak, hogy az emberek tudják, berlin

Ezeknek a lényeknek a mi közvetlen világunkban olyan a létük, hogy velük, ahogy mondtuk, az asztrális síkon találkozunk, de rokonai azoknak a lényeknek, azokhoz a lényekhez tartoznak, amelyek mai Holdunkon laknak, amelyeknek bizonyos fizikai léte mostani Holdunkon játszódik le.

Aki képes arra, hogy ezeket a dolgokat tisztánlátással közelítse meg, az tudja, hogy azok a lények, amelyek a Hold színterén találhatók, bizonyos vonatkozásban az emberhez hasonló lények, csak az emberrel szemben olyanok, mint a törpék, mert alig tudják elérni berlin hat- hétéves gyerek magasságát. A Holdon sajátságos alkalom kínálkozik számukra tevékenységükhöz, ott a fizikai körülmények egészen mások, például az atmoszféra is egészen más, és ennek az a következménye, hogy ezek a lények ott olyan képességekhez jutnak, hogy hatalmasakat ordítsanak, rendkívül erős, rémisztő hangokat adjanak ki magukból.

vasak, hogy az emberek tudják, berlin

Ezek a törpeszerű lények a mi világunkban asztrális lényekként tudnak tartózkodni. A magasabb világokban uralkodó viszonyokat ugyanis úgy kell elképzelnünk, hogy azok sokkal bonyolultabbak, mint ahogy szokás szerint gondoljuk.

vasak, hogy az emberek tudják, berlin

Amikor a magasabb világokról beszélünk, ott az egyes planéták közötti teljes összefüggésről beszélünk, és így összefüggés áll fenn a Hold és a Föld között is, hasonló módon, ahogy például Berlinből Hamburgba lehet telefonálni, úgy hogy az ilyen lények, amelyek a Holdon élnek, asztrális erőik segítségével hatást tudnak gyakorolni a Földre.

Azt mondhatjuk, hogy ezek a lények a többi lényhez viszonyítva, akiket az asztrális világban találunk, a rossz oldalhoz tartoznak.

vasak, hogy az emberek tudják, berlin