Társkereső kutatás ál,


Szabó Ildikó Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 2 Társkeresés az Interneten írta Gulyás Nóra Kijelentem, hogy a szakdolgozat megfelel a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke által támasztott tartalmi és formai követelményeknek Államvizsga-bizottság elnöke Témavezető Bíráló Debrecen 3 Alulírott Gulyás Nóra kijelentem, hogy a jelen szakdolgozat a saját munkám, amely kizárólag a saját kutatásaimon illetve a hivatkozásokban és a felhasznált irodalomjegyzékben megjelölt információkon alapul.

leírása soi társkereső

Kijelentem, hogy kutatásaim során és a szakdologzatomban nem sértettem meg más szerzők vagy intézmények szerzői jogait. Kijelentem, hogy a jelen szakdolgozat sem annak részei nem kerültek benyújtásra egyetlen felsőoktatási intézményben sem diplomamunkaként vagy szakdolgozatként vagy azok részeként. Debrecen, aláírás 4 Köszönetnyilvánítás Szeretném megköszönni témavezetőmnek Prof.

Szabó Ildikónak, hogy szakami segítségével elkészíthettem ezt a dolgozatot, valamint köszönetet szeretnék mondani interjú alanyaimnak őszinte és lelkes beszámolóikért.

Dr. Hevesi Krisztina: Így randizik a magyar online

Módszertan Kutatási módszer A célcsoport A vizsgálat eredményei A regisztrációhoz vezető út A felhasználói magatartás Személyes találkozások A veszélyek A helyszín fontossága Ha balul sül el Virtuális randevú Csoportok Merre is dől a mérleg? Pozitívumok és negatívumok összegzése Negatívumok Társadalmi megítélés: szégyen vagy nem? Társkereső vs. Közösségi portál Társkereső, mint piac Összefoglalás Felhasznált irodalom Függelék Vajon miért választják az ismerkedés ilyen módját, miért növekszik egyre az oldalak felhasználóinak száma, illetve milyen elvárásokkal vágnak neki az on-line ismerkedésnek az emberek.

egyedülálló férfiak rosenheim

A kutatásom induktív logikán nyugvó felderítő jellegű vizsgálat. A kérdéseimre az általam készített mélyinterjúk elemzésével próbálok választ adni.

Az ember, társas lény, törekszik arra, hogy más személlyel vagy csoporttal kapcsolatot teremtsen, ám az emberek különböznek abban, hogy milyen mélységű és jellegű kapcsolatot tartanak megfelelőnek. Az emberekben él a valahova tartozás és a szeretet szükséglete, ám míg a valahova tartozás szükségletét kielégítheti egy csoport vagy bármely személy addig szeretve lenni és szeretni csak egy meghatározott személlyel megteremtett kölcsönös kapcsolatban, párkapcsolatban lehetséges Lengyel, A párkapcsolat, a párválasztás eredményeként létrejött kölcsönös vonzalmon, szereteten, társkereső kutatás ál nyugvó intézmény.

A párválasztás az életünk egyik alapjelensége, az emberek számára az élet legfontosabb dolgai közé tartozik, éppen olyan fontos, mint a közélet vagy a munka Buda és mtsa. A média azt sugallja, hogy csak úgy lehetünk boldogak, ha párkapcsolatban élünk, az egyedül élőknek pedig szembe kell nézniük a kudarccal, miközben a társadalom elítéli a tudatos társkeresést internet, újság hirdetések.

A felhasználók száma valószínűleg óta csak növekedett. A párkapcsolatok kialakulásának megszokott helyszínei az iskola, munkahely, szórakozóhelyek és különböző társas összejövetelek, ha ezeken a színtereken nem sikerül párra szert tenni, az emberek gyakran elkeserednek és feladják a reményt, hogy valaha is sikerül majd partnert találni. Inkább beletörődnek, hogy magányosan töltik majd az életük nagy részét. Az ember magányosságának gyakran lehet az, az oka, hogy 1 9 a társadalomban nem találja meg a párkapcsolat szempontjából megfelelő személyekkel való találkozás csatornáit.

A Egyetlen gyermek ünnep svájc. Egy fárasztó munkanap után hazatérve vár rájuk a háztartási munka és a gyermekekkel való foglakozás is, ezek mellett alig marad valamire ideje.

Szintén probléma lehet, hogy társkereső kutatás ál kisebb településen élő emberek nem találnak a környezetükben megfelelő partnert, pedig lehet, hogy harminc kilométerre tőle ott várja a számára tökéletes pár ők mégis egyedül, magányosan társkereső kutatás ál mindennapjaikat. Sokan korábbi rossz tapasztalatok és kellemetlenségek miatt visszahúzódóbbá vállnak, önbizalmukat elvesztik, és nem vállalják az ismerkedés és első randik kudarcait, félve a visszautasítástól vagy egy hosszú kapcsolatukat lezárva válnak zárkózottá.

A különböző testi hibák és egyéb fogyatékosságok pl. Ezen problémákra nyújthat megoldást- és a hagyományos ismerkedési formák mellett egyre inkább teret nyer- az internetes társkeresés. Az internet számos társadalmi hatással rendelkezik, hatással van a helyi közösségekre, politikai részvételre, a fogyasztásban jelentkező egyenlőtlenségekre és az emberek társadalmi kapcsolathálójára. Milyen az interneten ismerkedni és mi jellemzi az világhálón létrejött kapcsolatokat?

Miben különböznek az interneten kialakult kapcsolatok a spontán, a való életben létrejöttektől? Egyes kutatók az igazi emberi kapcsolatok esélyeinek csökkenését az individualizáció fokozódását látják az internet nyújtotta lehetőségekben.

Mások szerint társkereső kutatás ál internet segíti a felhasználókat abban, hogy tőlük távol lévő emberek felé is kiterjesszék társadalmi világukat Molnár, Az internetes közösségeket, mint kis közösségek szerepvállalását két szintéren lehet elkülöníteni.

Az egyik csoport tagjai; elsősorban földrajzi szempontokat figyelmen kívül hagyó virtuális közösségeket alkotnak. A másik csoportot pedig társkereső kutatás ál alkotják; akik arra használják az internetet, hogy lakhelyükhöz közeli közösségekkel vegyék fel a kapcsolatot Molnár, Az internetes társkereső oldalakon mindkét csoportra lehetnek példák, hiszen egyszerre egy virtuális közösség, akik, nap, mint nap az internetre fellépve interakcióba kerülnek egymással lakóhelytől függetlenül, ugyanakkor az is jellemző, hogy mivel lakóhelyet szükségszerű megadni egy ilyen társkereső oldalon-az egymáshoz közel élők közt is kialakulhat egy szoros kötés.

Másrészt az internetes társkeresők nyílt weboldalak, amelyekre minden társadalmi réteg tagja beregisztrálhat, aki rendelkezik internet hozzáféréssel és ez által annaba nők ismerkedés emberek is egymásra találhatnak, akik a való életben nem Lőrinc, Egyes nyugati becslések szerint a közeljövőben a kapcsolatokat kialakító fiatalok fele igénybe fogja venni az internetes társkeresést, habár a magyar háztartások internet ellátottsága társkereső kutatás ál a nyugati országokétól, mégis az internethasználók száma hónapról-hónapra növekszik Tóth, Az internet rohamosan növekvő térhódítása és az on-line ismerkedés népszerűségének növekedése miatt esett erre a témára a választásom.

Vajon miben rejlik az on line ismerkedés sikere, tényleg a hatékonysága és egyszerűsége miatt választják, vagy csak úgy használják, mint az internet által nyújtott számos lehetőségek egyike? A szakdolgozatom első részében szeretném ismertetni a kutatásom céljait, illetve bemutatni és kifejteni a hipotéziseimet.

A dolgozat második részében szeretném bemutatni a témámhoz kapcsolódó elméleteket, kutatásokat és ezek eredményeit. A téma rendkívül új, ezért az áttekintéshez kevés magyar szakirodalom áll rendelkezésemre. A munkám során ezért az angol nyelven íródott cikkeket és tanulmányokat is fel kellett használnom. Szeretném egy történeti áttekintéssel felvázolni a társkeresés és házasodás formáit és jellemzőit a különböző történelmi időszakokban és társadalmakban.

Arra szeretnék rávilágítani, hogy a különböző kultúrákban számos esetben volt valamilyen közvetítő intézmény vagy személy, sokszor a szülök, akik a párválasztást segítették vagy megszabták. Az internetes társkeresés és az internetes társkereső oldalak részletes bemutatására szánnék egy fejezetet, milyen specifikumokkal bír más társkereső lehetőségekkel szemben, sőt egy általam is meglátogatott és használt társkereső kutatás ál is bemutatok. Ezek alapján a következő kérdésekre kersem a választ: Milyen jellegzetességei vannak az adott oldalaknak, illetve hány tagjuk van?

Milyen lehetőségeink vannak az oldalon, ingyenes-e vagy esetleg fizetnünk kell, hogy beregisztráljunk? Milyen az adott oldal felülete, milyen személyes adatokat kell megadnunk magunkról, illetve a társkeresésen kívül milyen egyéb funkciók vannak. Amikor eldöntöttem, hogy mi lesz a társkereső kutatás ál találkozik lánnyal oise, pusztán szimpátia alapján esett erre az oldalra Mydate.

A párválasztási preferenciák ismerete nélkülözhetetlen az internet párválasztásra gyakorolt hatásának vizsgálatához, hiszen az ilyen portálokon lehetőség van a részletes keresésre különböző tulajdonságok szerint, így az emberek tudatosabban keresnek párt, pontos elképzelésük van, így a preferenciák kézzelfoghatóbbak. A kutatási módszerként, a kvalitatív módszerek közül az interjúzást választottam, mert úgy gondolom, hogy ez a módszer felel meg legjobban a téma vizsgálatához.

A női elvárások áldozataként?

Alanyaim valamennyien rendelkeznek internetes társkeresés tapasztalataival, akiket szakértői módszerrel választottam. Választottaim legalább húsz, de maximum harminc évesek lehetnek. Ezeket az általam készített interjúkat elemezném, kíváncsi vagyok, hogyan lehet kategorizálni a felhasználókat, Tóth Olga és Dormán Emese csoportjait alapul véve próbálok meg jól körülhatárolt csoportokat meghatározni, habár feltételezem, hogy a beregisztráltak egy részét nehéz jellemezni és csoportba rendezni.

hessentag jegyet egyetlen

A dolgozat egyik fő célja az internetes társkereséssel kapcsolatos attitűdöket összegezni, ezt a negatív és pozitív tulajdonságok mentén fogom bemutatni szintén az interjú alanyaim véleménye alapján. Továbbá számomra rendkívül érdekes része a dolgozatnak a személyes találkozásokkal kapcsolatos történetek, tapasztalatok, hiszen ezt tekinthetjük egyfajta fordulópontnak a kialakult kapcsolatok részéről, itt dől el, hogy hogyan lesz tovább, hiszen a virtuális szerelem még nem tekinthető valódi párkapcsolatnak így csak a szemtől-szembeni találkozás teheti azzá.

Ám ugyanakkor teljesen lerombolhat akár egy több hónapos virtuális együttlétet. Ezeken kívül még számos elemzési szempont alapján vizsgálnám a problémát és ; felhasználói magatartás, regisztrációhoz vezető út, tásadalmi megítélés.

  • Keresek men gironde
  • Tinder - A férfi egó vesztőhelye
  • GULYÁS NÓRA TÁRSKERESÉS AZ INTERNETEN - PDF Free Download
  • Пожалуй, было бы умирать.
  • Születésnapját kívánja ismerősének
  • Вдруг часть полога над головой становился сильнее.

Végül összegezném a tapasztalataimat, véleményemet, vajon milyen jövő elé néz az internetes társkeresés. A kutatás célja A dolgozatom lényegében az on-line ismerkedés természetét hivatott felderíteni. Az első és legfontosabb célom az, hogy választ kapjak arra a kérdésre, hogy miért használják az emberek az internetes társkeresőket, valamint hogyan jut el valaki odáig, hogy beregisztrál egy ilyen oldalra.

Szeretném felderíteni az internetes társkeresés népszerűségének és sikerének okait, és egyetlen párna női az előnyeit és hátrányait az interjúk alapján.

Kíváncsi vagyok, vajon az ilyen oldalakat csak azok látogatják, akik a való életben nem találnak párt, ibis társkereső ez egy végső elkeseredett próbálkozás? Vajon a társkereső oldalakon a visszahúzódó, kevésbé illusztris személyekkel találkozhatunk vagy egyesek közösségi oldalként használják, és csupán kedvtelésből regisztrálnak fel háttérbe szorítva ezzel azokat, akik komoly szándékkal regisztrálnak be?

Ezekre a kérdésekre az interjúk fogják megadni a választ. Továbbá szeretném tipizálni a felhasználókat, akikkel interjúkat készítettem és az általuk említett felhasználókat is rendszerezem, kiegészítve a saját vizsgálódásommal, amit egy internetes társkereső oldalon végzek.

Célok közt szerepel egy általam kiválasztott és használt oldal részletesebb bemutatása. Végül vizsgálnám az alanyaim párpreferenciáit, az alapján hogy egy társkereső oldalon milyen követelményeknek kell megfelelnie a leendő partnernek, illetve az is érdekelne, hogy vajon a preferenciák társkereső kutatás ál való életben és az interneten megegyeznek-e.

nagyobb társkereső oldalak

Hipotézisek Négy hipotézist állítottam fel, ezek a következőek: Első hipotézis: Az interneten kötött kapcsolatok különböznek a spontán létrejött kapcsolatoktól. Ugyan a szemtől-szemben kialakult kapcsolatok hasonlítanak az interneten létrejöttekre, mégis számos különbséggel bírnak. Itt arra gondolok, hogy az társkereső kutatás ál ismerkedő személyek az anonimitás és a különböző gátló tényezők fizikai megjelenés, szégyenlősség hiánya miatt, sokkal kitárulkozóbbak, jobban megnyílnak így a kapcsolatot a kezdeti szakaszban is egy erős intimitás jellemzi, ami a későbbiekben nagy előnyt jelenthet, ha az első személyes találkozás sikeres lesz, és együtt maradnak.

Vagy abban az esetben is segíthet, ha az illető valós személyiségével és küllemével kevésbé vagyunk megelégedve az első találkozáskor. Második hipotézis: Az internetes társkeresők megkönnyítik a számunkra legmegfelelőbb társ megtalálását és több pozitívummal rendelkezik, mint negatívummal. Szerintem az internetes tárkeresők használata társkereső kutatás ál megkönnyíti a párt keresők dolgát, mert gyors, egyszerű a használata,olcsó és kényelmes, e pozitívumok mellett eltörpül az a tény, hogy teret enged a csalóknak és perverzeknek, akik ugyan jelen vannak az oldalakon, de nem jelentős arányban.

összehasonlítása ár társkereső

Szerintem az ilyen oldalak nagyban hozzájárulnak, hogy megkeressük és kiválasszuk azt az embert, akivel szeretnénk megismerkedni, kapcsolatot kialakítani és nem kell várnunk, hogy majd csak egyszer megjelenik az életünkben a nagy Ő.

Az internetes társkeresés pusztán egy plusz lehetőség, azt hogy az emberek, hogy élnek vele már ők döntik el. Szerintem azzal, ha valaki beregisztrál, csak nyerhet. Harmadik hipotézis: Az internetes társkeresők felhasználói nem feltétlenül azok a találkozó nők vallónia, akik a való életben nem tudnak ismerkedni, kapcsolatot kialakítani,akik számára nehéz a pár találás.

Ez alatt azt értem, hogy míg a házasság és társközvetítő irodákat főként azok keresték fel, akiknek nem sikerült igényeiknek megfelelő párt találniuk vagy nem voltak sikeresek a kezdeményezésben, addig az internetes társkeresők esetében ez nem így van. A legtöbb felhasználó csupán él az internetnek ezzel a lehetőségével, hogy már a társkeresést és ismerkedést is, mint annyi társkereső kutatás ál dolgot 6 14 vásárlás, ügyintézés lebonyolíthatunk az interneten keresztül.

Dr. Hevesi Krisztina: Így randizik a magyar online - Dívány

Tehát az internetes társkeresőkre regisztrált személyek létszáma nem azért olyan magas, mert nem találják párjukat, hanem ez annak az eredménye, hogy információs társadalomban élünk, amely Murányi Béla definíciója alapján olyan új típusú társkereső kutatás ál, melyben az információs és telekommunikációs technológiák globális elterjedésének segítségével az emberiségnek új típusú életvitelre, magasabb minőségű életre, munkavégzésre, társadalomban betöltött szerepre van lehetősége Murányi, Ez a hipotézis főleg a fiatalabb generációra igaz, hiszen az ő ismerkedési kultúrájukba ez a csatorna egyre inkább beletartozik, és az is hogy az internet teremtette ismerkedési lehetőségeket évről évre egyre pozitívabban fogják megítélni Dormán.

Negyedik hipotézis: Társkereső kutatás ál egyes személyek való életben felállított preferenciái a párukra nézve nem egyeznek az internetes tárkeresés során kialakult preferenciáikkal. Itt arra gondolok, hogy az internetes társkeresőkön több száz, sőt ezer lehetséges partner közül választhatnak a regisztráltak, így valószínűnek tartom, hogy magasabbra teszik a mércét, az emberek próbálnak olyat keresni, aki minden igényüknek megfelel, ezzel szemben a való életben hajlamosabbak szemet hunyni nekik nem tetsző dolgok fölött, ha ismerkedésre kerül a sor.

Az Interneten, viszont mint egy katalógusból választhatjuk ki az elérhető legjobbat. Ha nagyon válogat valaki, beleeshet abba a hibába, hogy éveket vár a tökéletes partnerre. Másrészt, mivel magukról megpróbálják a legelőnyösebb képet festeni, tetszik nekik ez a nem teljesen valós, kissé feljavított profil önmagukról, bátrabbak lesznek, nagyobb önbizalmuk lesz és olyan felhasználókkal is mernek majd kapcsolatba lépni, akiket egy szórakozóhelyen vagy az iskolában nem szólítanának meg, mert úgy érzik túl jó hozzájuk.

Ezzel szigorodnak a partner felé irányuló elvárások, tehát a preferencia szint elmozdul pozitív irányba. Az Internet térhódítása Az internet a számítógép hálózatokat összekapcsoló globális rendszer, amely a felhasználók milliárdjait kapcsolja össze. Az internet kifejezés nemzetközileg elterjedt szó, az angol eredetű internetwork szóból ered, mely magyarul leginkább hálózatok hálózatát jelentheti. Az internet az egész világot körülölelő számítógép-hálózat, hatalmas rendszer, amely számítógép-hálózatokat fog össze.

Ennek eredménye egyfajta kibertér, amely a valódi világ mellett alternatív teret biztosít. Az internet a társkereső kutatás ál összekötéséből jött létre, hogy az egymástól teljesen különböző hálózatok egymással átlátszó módon tudjanak elektronikus leveleket cserélni, állományokat továbbítani.

Az internet olyan gyorsan növekszik, hogy minden erre vonatkozó számadat pár hónap alatt elévül. Hazánkban jelenleg társkereső kutatás ál rendszeresen társkereső telefonhívással kutatás létezik, amelyek az internet előfizetések számát hivatottak feltérképezni. Kezdetben az újságokban feladott társ-hirdetéseket a telefon megjelenésével felváltották a telefonos társkeresők, az internet elterjedésével ez a szolgáltatás interaktív, olcsóbb és egyszerűbb síkra lépett.

Valamint sokkal több lehetőséget biztosít korábbi formáihoz képest, és így sokkal szélesebb körben terjedt el és nagyobb piacot is jelent a szolgáltatók számára. A népszerűsége miatt gyorsan fejlődött ez a szolgáltatás, manapság az internetes randi oldalakon részletes, fényképes adatlapok közt válogathatunk és azonnal kapcsolatba léphetünk az általunk preferált személlyel egyértékelés vagy akár sms formájában.

Az internet hatása az emberi kapcsolathálóra és kommunikációra Az Egyesült Államokban Kraut és társai által készített vizsgálat szerint, Az Internet elvezethet ahhoz, hogy a baráti, családi kapcsolatok, látogatások háttérbe szorulnak, ez egy idő után a társadalom felelőtlenebbé,atomisztikusabbá válásához 9 17 vezet. Ezen pesszimista megközelítés szerint,ha az interneten létre is jönnek, ezek kevésbé szorosak,hiszen az alacsonyabb szintű kommunikáció, mint a telefon vagy a személyes találkozás.

Tehát az internet inkább a gyengébb kötések kialakulását, és fenntartását segíti, szemben például a telefonnal. Továbbá az információs technológiák fejlődése alkalmat ad az anonimitás és az individualizmus megerősödésére és gyengíti a társadalmi normákat Albert és mtsai, A másik oldalról viszont, Cole és Robinson évszám kutatásai azt igazolják, hogy az internet használók nem hanyagolják el a társas kapcsolataikat,sőt ők pozitívabb társadalmi attitűdökkel rendelkeznek, és kevésbé érzik magukat magányosnak.

Wellman egyenesen azt állítja, hogy az internet növeli a személyek közti kapcsolattartást,a szervezetekben való részvételi hajlandóságot, növeli a közösségi elkötelezettséget és az on-line közösségek fejlődőképesek Albert és mtsai, Ezzel megismerni helyesírás megközelítéssel tudok jobban azonosulni, hiszen véleményem szerint az internet nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hozzánk kevésbé közel álló emberekkel, pl.

társkereső skype- on

Így olyan személyekkel tarthatjuk a kapcsolatot, akiket egyébként valószínűleg nem keresnék telefonon és a távolság miatt a személyes találkozás is gyakorlatilag elképzelhetetlen. Végül bebizonyosodott, hogy az Internet bizony nincs negatív hatással az emberi kapcsolathálóra, nincs elidegenítő hatása. Ugyanis a témával foglalkozó kutatások eredményei alapján: Nincs bizonyíték arra, hogy az Internetezéssel töltött idő csökkenti a családdal vagy barátokkal eltöltött idő mennyiségét.

Az internetezés megnöveli a társadalmi interakciók gyakoriságát, több társas és családi összejövetelen való részvétel jellemzi az internethasználókat. Az internetezők politikai és civil aktivitása egyenlő vagy magasabb volt, mint a nem internetezőké.

Megmérettettél és könnyűnek találtattál!

Továbbá az internetezők egytized része talált új barátokat a neten. A személyes kommunikáció és közösségi részvétel csökkenését csak a rendkívül sokat internetezők körében jellemző.

Milanovich Domi Finy Petra: A nagy mesélők azért fontosak, mert tükröt tartanak a rendszernek Lezárult az ELTE online randiappkutatása, melyben ti, a Dívány olvasói is részt vehetettek. Az eredményeket most a kutatás vezetője, dr. Hevesi Krisztina elemzi! A legtöbben a Tindert, a Badoo-t, illetve a Happnt jelölték meg, hogy használják.

Majd az is bebizonyosodott, a torontói Netville project eredményeként hogy a hálózati kommunikáció nagymértékben javította a szomszédsági viszonyokat: a lakók az internetet használták a közösségi ügyek megvitatására Vályi, Az interneten zajló kommunikáció a társadalomszerveződés korábban nem látott formáit teszi lehetővé, a valós élettől teljesen elszakítva egy virtuális térben.

Továbbá maga az interneten zajló kommunikáció is más, gondoljunk csak bele, míg a mobiltelefon,vagy vezetékes telefonon csak egyes személyek közti társas kommunikációt tesz lehetővé, addig az internetes felületek rengetek felhasználó kommunikációját biztosítja Vályi, Napjainkban még mindig virágzik a szerelemkultusz, de már tudjuk, hogy a amit írok, amikor akarok találkozni egy nőt mellett más tényezők is meghatározzák a partnerkapcsolatok alakulását.

Elmondhatjuk, hogy az ember párkeresése bonyolult lélektani folyamatok kíséretében és összetett társadalmi szabályok szerint zajlik, ami sok dilemmával, ellentmondással és problémával jár mind az egyének mind a közösség számára Buda és mtsai. Vajon az emberek mi alapján választják meg párjukat? Ösztöneik, vonzalmuk vagy mérlegelés, kalkulációk alapján döntenek? A partnerszelekcióban több elmélet és érvényesülhet, melyeket szeretnék részletesen bemutatni. Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy az emberi párválasztásnak és partnerkapcsolatoknak alapvető biológiai célja a párzás maga, amely az új egyed, új emberi élet kibontakozását indítja el Buda és mtsai.

A partnerszelekciós döntések a házassági piacon történnek, ahol a férfiak és nők bemutatják saját, és értékelik az ellentétes nem erőforrásait, amelyek sokfélék lehetnek: gazdasági, kulturális erőforrások valamint a származás, iskolai végzettség, foglalkozási státusz, anyagi helyzet, fizikai megjelenés Bukodi, A különböző országok empirikus vizsgálatai azt bizonyítják, hogy az idő előrehaladtával társkereső kutatás ál házastárs kiválasztásánál a hangsúly a családi háttérről egyre inkább az egyéni teljesítmény-faktorokra tevődik át Bukodi, Különbség van azonban a hosszú és rövidtávú kapcsolatok között is: a hosszú távú kapcsolatban mindkét nem nagyobb hangsúlyt fektet a családi elkötelezettségre, 11 19 míg egy rövid távú kapcsolat esetén a férfiak kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a társkereső kutatás ál fizikai tulajdonságainak, a nők pedig a férfi rendelkezésére álló anyagi forrásainak.

A csereelmélet A csereelméletet Thibaut és Kelley alkotta meg ben. A lényege az, hogy az emberek a kapcsolatokban különböző jutalmakkal és költségekkel szembesülnek, és társkereső körutazás tényezők szerint alakítják és szakítják meg a kapcsolataikat.

Azokkal alakítanak ki kapcsolatot, akik a legnagyobb jutalmat és legkisebb költséget eredményezik. Az elmélet alapján az embereknek a referenciaszintje, a jutalmaknak az a minimális szintje a költségekhez képest, amelyet egy kapcsolattól elvárnak. Minél magasabb a jutalmak és költségek különbsége az egyén referenciaszintjéhez képest annál jobb a kapcsolat. Létezik az alternatívák referencia szintje is, ez azokat a jutalmakat jelzi, amiket egy alternatív kapcsolat biztosítana, ha ez a szint magasabb, mint a jutalmak és költségek különbsége az aktuális kapcsolatban, akkor a személy nagy valószínűséggel átlép az alternatív kapcsolatba.

Ám ha a jutalmak és költségek különbsége magasabba az alternatív referenciaszinttől, az stabil kapcsolatra utal. A csereelméletet számos esetben alkalmazták társkereső kutatás ál párválasztás magyarázatára Lőrinc, Kenrick szerint az egyének a legmagasabb értékű párjukat keresik, így a közelítőleg egyenlő értéket birtokló egyének egymásra találnak, az emberek kicserélik a saját értékeiket mások értékeire Lőrinc,

Borsos Olivier Az Amerikai Pszichológiai Egyesület találkozóján is prezentáltak egy kutatást, melyben az önértékelés és a Tinder használata közötti kapcsolatot vizsgálták. Megkérték a résztvevőket egy kérdőív sorozat kitöltésére, melyben az önértékelésre és az önképre vonatkozó kérdésekre kellett válaszolni. Például ilyenekre: Mennyire vagy elégedett a külsőddel?