Találkozik egy férfi gazdag


Címe[ szerkesztés ] A kínai találkozik egy férfi gazdag sajátosságai miatt a mű címe több különböző, de egymással rokon értelmezésre nyújt lehetőséget.

További áttételes értelmezésekre nyújt lehetőséget, hogy mindhárom szótag az emberi természet egy-egy vonására is utal, így a szilvavirág a szexualitást szimbolizálja.

Egy Egy legenda szerint a regényt írója családi ellenségéről, az első miniszterről mintázta, akinek el is küldte a könyvet. Előtte azonban méreggel kente be a könyv lapjainak sarkát, hogy amikor az — szokása szerint — ujjait nyálazva lapoz benne, lelje vesztét az olvasás végére.

Értékelés:

Franz Kuhna regény első európai fordítója azt is felvetette, hogy az író nő lehetett; szerinte egyes erotikus részletek megfogalmazása erre utal. Ő a könyvet művészi rang szerint a már akkoriban is páratlanul népszerű Vízparti történethez hasonlította.

Ebből nem maradt fenn példány, csak az es kiadásból. A regény már a A cselekményt írója az Északi Szung-dinasztia Song-dinasztia utolsó nagy uralkodójának, Huj-cung Huizong császárnak a korába — helyezi. Ez a császár a művészetek bőkezű támogatója volt, maga is jelentős festő, de a kormányzással nem törődött, ezért birodalma hamarosan belső felkelések amit a Vízparti történet örökített meg és a dzsürcsik külső támadásának martaléka lett. Utódainak fel kellett adniuk Észak-Kínát és csak délre menekülve sikerült még egy ideig, találkozik egy férfi gazdag mongol hódításig, fenntartaniuk hatalmukat.

A szerző saját korát, igen jó érzékkel és teljes joggal, hasonlatosnak látta a hanyatló Szung Song korhoz, gyakorlatilag megjósolta a Ming-dinasztia bukását, ami ben, fél évszázaddal később következett be.

A háttér ismeretéhez, a cselekmény értelmezéséhez jó tudni, hogy az egész társadalom megélhetése a faluközösségi parasztság adózásán alapult. Az ipar döntő része a hivatalnok-állam kezében volt.

meet petersburg nők st szexchat live

A gazdasági központokban nagyarányú közvetítő kereskedelem folyt, amiből hatalmas magánvagyonok halmozódtak fel. A gazdaság és a politika züllése a társadalmi-emberi viszonyokban, a köz- és magánerkölcsök korhadásában is tükröződött. A kereskedővárosok tarka forgataga ugyanakkor lehetővé tette a kritikai szemlélet kialakulását, valamint a nagyepikai művek, a regények megjelenését is.

Fiatal ribanc találkozik a gazdag parasztok

A regényből bőséges ismereteket lehet szerezni a korabeli kisvárosi élet számos részletéről — anélkül azonban, hogy egy szót is vesztegetne az író a környező falvak robotosairól, akik mindezt munkájukkal fenntartják. Érdekes látni az élet és halál viszonylagos jelentéktelenségét.

A korabeli demográfiai viszonyoknak megfelelően az emberek huszon-harmincéves korukban is az egyik napról a másikra életüket veszthették ilyen-olyan betegségek következtében. Jellemábrázolás[ szerkesztés ] A mű kitűnően bemutatja a személyiségek helyzetének korlátozottságát a középkori kínai társadalomban. Legolcsóbb összekötő oldalak szereplők ezer szállal kötődnek családi, szomszédsági és távolabbi társadalmi környezetükhöz, magánéletük gyakorlatilag nem létezik, sorsuk alakulása alig függ saját cselekedeteiktől.

Ugyanakkor kínai viszonylatban és a kor színvonalához képest a főszereplők már meglehetősen sokoldalúan jellemzett alakok. A szereplőknek találkozik egy férfi gazdag a viszonylagos egyéniesítése nagy előrelépés a kínai irodalomban, ez teszi a művet a Később is csak a legjelentősebb kínai klasszikus regénynek tartott A vörös szoba álma lép tovább ezen a téren, mintegy évvel később, és annak éppen ez a regény a legfontosabb irodalmi előzménye.

A kor reális és egyben művészi ábrázolásához azonban ez elengedhetetlen volt. Lu Hszün is megállapította irodalomtörténeti munkásságában, hogy a Konkrét esetek ismeretesek, amikor egyesek magas állásokhoz jutottak annak révén, hogy hatásos nemi izgatószereket ajánlottak feletteseiknek vagy a császárnak. Virágzott ebben az időben egy valóban pornográf irodalom is.

A regény reálisan ábrázolja a kort, amelyben kereskedők által szerzett vagyon felhasználásának nem lehetett más módja, mint annak felélése, az evés, ivás, öltözködés, és a nemiség, a szeretkezés.

A testi élvezetek kielégítése, benne kiemelten a szexualitás, nem ismert korlátokat — ez is jelezte a kor keleti világának perspektívátlanságát.

Tartalomjegyzék

A korban több vallás is párhuzamosan virágzott Kínában, az eredeti kínai univerzalizmus — aminek lényege az ősök tisztelete — mellett a buddhizmusa taoizmus és a különféle varázslók és boszorkányok még ősibb gyökerekből táplálkozó hitvilága. A Csin Ping Mej Jin Ping Mei a kor több más irodalmi alkotásához hasonlóan a buddhista szerzeteseket és apácákat alacsony származású, közönséges emberekként ábrázolja, annak ellenére, hogy a buddhizmusról magáról bizonyos tisztelettel beszél.

A regény különösen az apácákról festett rossz képet, akik az úriasszonyok kegyeibe férkőztek és mindenféle babonával meg pletykával traktálták őket, sőt kerítői szolgálatokat is elláttak. Maguk pedig gyakran a szabad szerelemnek hódolnak.

Végül azonban a történet egyfajta buddhista morális tanulsággal szolgál, mivel Hszi-men Csing Ximen Qing fia azzal teszi jóvá apja bűneit, hogy a vallás szolgálatába áll. Közelebbi előzménye a Vízparti történet, ami nagyon hasonlít egy pikareszk regényrede nem egyetlen hőse van, hanem sok, akik származásuk és sorsuk különbözőségével járulnak hozzá a teljesebb társadalmi körképhez.

Előzménynek lehet még tekinteni a Nyugati utazás című regényt, ami csak kevéssel korábban íródhatott.

utazó társkereső celibamy nő társkereső 32

Ott azonban ez csak epizód volt egy meseszerű történetben, míg itt egy realista regény kiindulópontja lett. Cselekménye[ szerkesztés ] Alább a cselekmény részletei következnek!

Hszi-men Csing Ximen Qinga gondtalan életet élő dúsgazdag kereskedő cimboráival tíztagú baráti társaságot alakít, testvéri hűséget fogadva egymásnak, hogy fektess le több okuk legyen a tivornyázásra.

Aranylótusz, a kis termetű Vu Ta Wu Da utcai pástétom-árus ragyogóan szép, nagyravágyó és élvhajhász felesége anyagi és szexuális szempontból egyaránt messzemenően elégedetlen sorsával. Megpróbálja elcsábítani férje daliás bátyját, a tigrisölő hőst, Vu Szung Wu Song ot, azonban kudarcot vall. Hszi-men Csing Ximen Qing véletlenül találkozik Aranylótusszal annak háza előtt, és azonnal megtetszenek egymásnak. Egy szomszédos kerítőnőn keresztül hamarosan megszervezik találkozóikat.

A kisvárosban azonban semmi nem maradhat titokban. Amikor a férj felelősségre vonja a csábítót, az hasba rúgja, felesége pedig ápolás helyett megmérgezi, úgyhogy hosszas agónia után fájdalmas halált hal.

Pénzzel mindent el lehet intézni: Hszi-men Csing Ximen Qing megvásárolja a halottkémetmajd a bírót is, akihez a távoli útjáról hazatérő Vu Szung Wu Song fordul. Utóbbi panaszával csak azt éri el, hogy kalodával a nyakában száműzik. Aranylótusz immár ötödik feleségként beköltözik Hszi-men Csing Ximen Qing házába, és találkozik egy férfi gazdag magát találkozik egy férfi gazdag, majd kiemelni a többi asszony rovására. Azonban lassacskán ő is háttérbe szorul a férj újabb és újabb hódításai miatt.

Egy jóképű szolgával, valamint sógorával, Csennel igyekszik vigasztalódni. Hszi-men Csing Ximen Qing feje köré közben veszélyfelhők gyűlnek, találkozik egy férfi gazdag nem a saját becstelenségei, hanem a fővárosi klikkharcok következtében. Egyik török nő találkozó párizsban pártfogója a vesztes oldalra kerül, és így a szokásos módon annak híveit is száműzetésre ítélik.

ismerősök basel az én emberem van bejegyezve egy társkereső oldalon

Hősünknek mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hogy ezt a fenyegetést elhárítsa. Végül annyira jól sikerül kivásárolnia magát a bajból, hogy egyúttal hivatalnoki, bírói rangot kap; ezentúl már nem csak gazdag kereskedő, hanem mandarin, a hivatali nemesség tagja. Ping asszony nem sokkal később, vagyonával együtt hozzá költözik, és a hatodik felesége lesz.

Hszi-men Csing Ximen Qing a magas hivatali poszt elnyerésével elfoglaltabb lesz, mozgalmasabb társadalmi életet él, megnőnek reprezentációs kiadásai. Ami a korrupciót illeti, most már komoly bevételei is származnak megrendelésre született ítéleteiből, nem csak kiadások terhelik. Családi életében a fő helyre Ping asszony kerül, aki hamarosan teherbe is esik és megszüli a várva várt első fiút Hszi-men Csing Ximen Qing számára.

Akár kiráz a hideg a csupaszív ünneptől, akár nem, ezek a legjobb romantikus filmek — szerintünk.

Ez még jobban férjéhez köti, aki egyébként emellett tovább űzi szerelmi kalandjait házán belül és kívül egyaránt. Ping asszony kisfia a végletekig csigázza Aranylótusz partnervermittlung alternatívaként. Az ötödik feleség végül több kísérlet után sikeresen elteszi láb alól a gyermeket, ami közvetve Ping asszony halálát is okozza.

Hszi-men Csing Ximen Qing mély gyászba merül.

Cselekménye[ szerkesztés ] A film nyitó képsoraiban egy emberi test zuhan egy utcán parkoló autóra, a kamera pedig a távolból megmutatja az autó feletti lakosztály erkélyét, ahonnan egy férfi húzódik be az épület homályába.

Hszi-men Csing Ximen Qing egy buddhista szerzetestől a férfierőt növelő pirulákhoz jut, azzal a szigorú utasítással, hogy alkalmanként csak egyet vehet be belőlük. A csodaszer csak tovább ösztönzi kicsapongásait. Holdasszony hosszabb idő után, szintén buddhista apácák szerei segítségével teherbe esik.

  1. Átalakítás találkozó helyén az iszlám
  2. Wyy társkereső
  3. Fiatal ribanc találkozik a gazdag parasztok
  4. Kéjlak – Wikipédia

Korholására Hszi-men Csing Ximen Qing egy időre igyekszik korrektebben viselkedni, de ígéreteiről hamar megfeledkezik. Aranylótusz féltékenysége újra fellángol Holdasszony terhessége miatt. Hszi-men Csing Ximen Qing egy fárasztó kalandjáról hazatérve Aranylótusznál térne nyugovóra, de az asszony a részeg férfiba diktálja három utolsó varázspiruláját, hogy kedvét tölthessen vele. A férfi szervezete összeomlik és néhány nap múlva fájdalmas halált hal.

Holdasszony ugyanaznap szüli meg kisfiát. A történet tovább folytatódik, immár az eddigi főszereplő nélkül. A háztartás felbomlását Holdasszony erőfeszítései csak fékezni tudják, a feleségek és ágyasok fokozatosan távoznak, ki hivatalos új családra lel, ki pedig megszökik a kincsek egy részével.

Az asszonyt azonban utoléri végzete: a tigrisölő Vu Szung Wu Song amnesztiával szabadul száműzetéséből, és első dolgának tekinti a bosszúállást. Mivel Hszi-men Csing Ximen Qing már nem él, csak Aranylótuszt és a testvérének meggyilkolásában közreműködő kerítő-asszonyt öli meg kegyetlenül, majd rablónak áll a hegyekben. Holdasszony fogadalmának megfelelően egy hegyi kolostorban mutat be áldozatot férje emlékére, de ott csaknem erőszak áldozatává válik. Menekülés közben egy remete segíti a hegyekben, akinek szorult helyzetében odaígéri fiát tanítványnak — tizenöt évvel későbbre.