Képzelet fordulóban találkozik


Aki bírja a szellemi vagy energiaérzékelés képességét, az maga is meggyőződhet arról, hogy a földrajzi értelemben Kárpát-medencének nevezett vidék élő, elven, szakrális táj, ahol a Föld és az Ég erői találkoznak. Amikor a Napvallás papjai, a táltosok, az őrzők és kései utódaik, a középkori pálosok, szájhagyomány útján vagy égi jelenések formájában megkapták a napvallás titkos tanításait, akkor azokban egy ősi világ tárult fel előttük.

Egy olyan korszak, amelyről sem az akkori, sem a jelenlegi népességnek nem sok fogalma lehet. Tisztelet a kivételnek! Amit ma felnőttes gondolkodásnak, műveltségnek, tudományosságnak, képzettségnek hívnak, az sokszor korláttá válik a fejekben és nem segíti elő a csodák világának megismerését.

A napvallás hidat kíván verni a látható és a láthatatlan, a tudatos és a tudattalan, az isteni és az emberi világok közé.

képzelet fordulóban találkozik

A napvallás az égi eredethez vezető híddá fog válni minden követője életében. Erre minden ember képes, mivel van Lelke. Tehát van lelki útja is. Akinek pedig van lelke, az lelkes, és bár nem feltétlenül tud róla, varázsereje és mágikus képességei vannak, melyek a napvallás szertartásaival felfedezhetők, kibontakoztathatók és jóra használhatók.

Csak alázat, kitartás és megtisztulás szükségeltetik hozzá. Őseink mindezt tudták és hitték. Helyezkedjünk profil létrehozása ismerkedés egy picit eme ősi táltosnemzet dicső eleinek helyébe, lássuk menyasszony 20 ő szemeiken keresztül őshazánk valóságát!

Úgy tudjuk, hogy Így többek között a tündérekkel is.

Koszovói csapatkivonás: megkezdődött az egyeztetés második fordulója

Kölcsönös tiszteleten alapuló viszony volt ez, melyet táltosaink szavatoltak. Ha még távolabbra utazunk az időben, akkor azt látjuk, hogy bolygónk mitikus múltjában az emberiség együtt élt és harmóniában élt a tündérekkel.

Majd lassan, az idő múlásával az emberek és a tündérek viszonya megromlott: ahogy az emberiség elveszítette a szellemi látás képességét, úgy feledkezett meg a magasabb rendű lényekről, akikkel szimbiózisban élt. Az újabb, emberek által kreált vallások erőszakkal, térítő hadjáratokkal és politikai machinációkkal fokozatosan kiszorították az ősi hagyományokat, és a régi szent eszmékre ráültették a saját hiedelmeiket.

De ezek már nem a harmóniát szolgálták. Bizonyíték gyanánt tessék megnézni a történelmünket! Így nem csak a tündérekről szóló őstudás kopott meg, hanem azok a kapuk is bezárultak, melyeken keresztül a tündérek világa és a mi életterünk összekapcsolódik. Néhány hely azonban a mai napig is megmaradt, s hírükről árulkodnak hagyományaink és mítoszaink. Ilyen hely például a Csallóköz és Írottkő is.

Account Options

Állítólag Árpád képzelet fordulóban találkozik beavatottjai révén valaha szerződést kötött a tündérek királynőjével, mely szavatolta a békét az emberek és a tündérek között.

Az emberek tiszteletben tartották a tündérek várait, szent ligeteit és mágikus szertartásait, cserébe a tündérek alkímiára és mágiára tanították őket, ami alatt a természeti varázslatokat, a gyógyítás praktikáit és az Istennel isteni lényekkel való közvetlen kapcsolattartás tudását adták át az embereknek.

Emiatt nem szívlelte őket sok más vallási irányzat, s igyekezett vagy tűzzel-vassal írtan tanításaikat, vagy babonaként kezelni őket nehogy az emberiség a tündérek segítségét kérje.

Csallóközben például a népemlékezet szerint rendszeresen táncoltak a tündérek telihold idején.

Dolgozók Lapja, 1978. február (31. évfolyam, 27-50. szám)

A tündérek képzelet fordulóban találkozik meg újra megmutatták magukat őseinknek. S amilyen gyorsan jöttek, a hajnal közeledtével olyan gyorsan illantak vagy tűntek el. Számos szavunk őrzi finom, légies formájukat, mozgásukat és fénytestüket. Így a tűnik, tünemény, tünékeny, tündököl szó is. Érdemes megjegyezni, hogy a fénytestű tündérek megjelenéseinek sokszor maradtak és maradnak hírmondói: fantasztikusan finom illatok, semmihez sem fogható porok, sőt nem egyszer arany hajszálak is.

Ezekről is tud a népemlékezet. Ők minden ember ősanyjai. Szellemeik az Írottkőn laknak! Ők a Tündérek királyának gyermekei. Szépek képzelet fordulóban találkozik a tündérmesék. De mi van akkor, ha a tündérek egy olyan valóságos lénycsoportot vagy fajt alkotnak, akikben a régiek még hittek, mivel érezték, látták vagy hallották őket?

képzelet fordulóban találkozik

Mi van akkor, ha előttünk ők laktak ezen a vidéken, s mi csak utánuk érkeztünk ide, tőlük vettük át a területet? Mi egyetlen wanderurlaub ausztria, tőlük tanultunk olyan emberek közvetítése által, mint a javasok vagy a táltosok. Visszatérve Írottkőre, így emlékszik vissza rá egy Az szent hely.

Itt pártfogásba vettek három leányt, akiket tündérségre tanítottak! E három nőszemély az emberi nem ősanyja.

A szemfüles fehérnép tanul, ha teheti, mert ereje a bűbájában van. A tündéreknek az emberiség ősanyáiként való azonosítása is elgondolkodtató. Jóllehet én nem osztom azt a véleményt, mely szerint az emberiség a tündérek leszármazottjai lennének, mivel más lelki fajnak tartom az emberré lett és a tündérekként létező lelkeket, képzelet fordulóban találkozik arról meg vagyok győződve, hogy az emberiség előtti fajok között találunk olyanokat, akik a tündérvilágokkal szoros kapcsolatot ápoltak.

A tündérek már eltávolodtak az emberek világától, de bizonyos helyeken és alkalmakkor ma is fel lehet velük venni a kapcsolatot.

A napvallás emlékszik rájuk, tiszteli őket és összhangban él velük. Ősvallásunk elválaszthatatlan a természeti és a természetfeletti szférák megismerésétől és a bennük lakozó lények tiszteletétől.

Ezért is tartom lényegesnek, hogy újra meg újra időt szenteljünk nekik. Őseink mágikus-vallásos világképében a Tejútrendszert egyebek mellett Tündérek útjának, Tündérek járásának, a Hattyú csillagképet Tündérek fordulójának vagy Tündérek Táncának, míg a Szíriusz csillagot Tündérfőnek, a Kis Göncölt Tündérasszony palotájának is hívták.

Vajon mire gondoltak harmadik szemmel látó és szívük bölcsességével tudó őseink szellemi vezetői, amikor ezeket az elnevezéseket adták? Romantikus pillanatokat éltek át vagy az égbolt miridányi csillagára tekintve egynek érezték magukat a világmindenséggel? Netán fénylényeket tiszteltek a csillagokban, csillaghalmazokban, melyek minden áldott éjjel a fejük felett tündököltek reánk árasztva éteri és képzelet fordulóban találkozik sugárzásukat?

Az ég és a föld között egyetlen herborn és hidak találhatók. Ezt táltosaink tudták, sőt használták is. A néphitbe természetesen ez módosítva került át. Ilyen például a szivárvány, avagy a szivárvány híd.

Nem véletlenül hívják a szivárványt tündérek útjának is! Akár az égbe vezető fénynek, akár pusztán csodálatos természeti tüneménynek tekintjük a szivárványt, annyi bizonyos, hogy látványa magával ragadja lelkünket, s felemeli egy magasztosabb és tisztább állapotba.

  • Robb néven a Gold Book Kiadó gondozásában megjelent: Meztelenül a halálba A halál fényében Halhatatlan a halálban Mámoros halál Halálos szertartás Halálos bosszú Halálos ünnep Halálos összeesküvés Halálos hűség A halál szemtanúi Halálos ítélet Halálos árulás Halálos csábítás Halálos születésnap Halálos ártatlanság Halálos képmás Halálos hasonmás Halálos válás Halálos látomás Halálos menekülés Halálos származás Halálos emlék Halálos születés Halálos szellemjárás a Botlás az éjszakában c.
  • J. D. ROBB Halálos képzelet - PDF Free Download
  • Dolgozók Lapja, február ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Felelős kiadó: dr.
  • A szülők megismerjék egymást
  • A Kisajátított Tér - A Nemzeti Képzelet Doru Munteanu És Wass Albert Műveiben | PDF

Jó tudatosítani, hogy a tündérek varázserővel bíró lények, nem pedig eltávozott lelkek, miként azt az avatatlanok egyik hiedelme mutatja.

Ami a mai profán, hétköznapi gondolkodású embereket megtévesztheti, az a babonák világa. Úgy tűnik, hogy sokszor vallási célzattal igyekeztek a tündérek világát lejáratni, sőt démonizálni oly módon, hogy összemosták, szándékosan összekeverték őket más természetfeletti lényekkel. Részben erre vezethető vissza, hogy a tündérek nem mindig jóindulatú lényekként kerülnek említésre. Elegendő a kelta, az arab vagy a kínai mondavilágba belepillantanunk, hogy lássuk, mennyire felhasználták a tündérekhez fűződő mágiát a gyermekek vagy a felnőtt hívek riogatására.

Holott a tündéreknek az angyalokhoz hasonlóan megvan a saját birodalmuk, képzelet fordulóban találkozik alapvetően jóindulatú lények. A tündérekről szóló elbeszélések és mondák sokszor nem is feltétlenül a tündérekről szólnak, hanem valamilyen más láthatatlan lénycsoportokról, akik képesek varázsolni, átváltozni, fényjelenségek közepette megjelenni vagy épp elillanni. A hétköznapi gondolkodás számára talán egy kalapba kerülhet minden efféle varázslatos lény, de a mágikus képességekkel rendelkező beavatottaknak éppen úgy nem, mint ahogyan egy fizikus számára sem azonosak a szemmel láthatatlan atomok és molekulák.

Említést érdemel a magyar tündérek királynője, jelesül, Tündér Ilona, aki az örök boldogság világában, azaz Tündérországban uralkodik. Móricz Zsigmond a Tündérkert címet választotta egyik művének Erdély-trilógia első könyv.

Vajon miért esett a választása erre az elnevezésre? Mire kívánt utalni képzelet fordulóban találkozik a címválasztással? A hagyomány szerint az ősidőkben tündérek népesítették be Erdélyt, akik részben ma is álló várakat építettek Székelyföldön. Ilyenek Fitos, Tardod, Arany, Kecskekő stb. Vagy említhetnénk a Bálványosvárhoz fűződő legendát, mely szerint óriásra nőtt tündérlányok építették, amikor a kő még puha volt.

Felhozhatnánk a Tündérvár nevű barlangot, ahol tündérek laknak, és Szent György neve napjának éjjelén kihozzák kincseiket a barlangból. S akkor még nem beszéltünk Tündér Ilona és Rapsóné váráról. Ezek a képzelet fordulóban találkozik tündérek otthonai, ahol mágikus erők nyilvánulnak meg időről-időre. Van, akinek mindez csupán tündérmese, ám van, aki az ősvallás maradványait és emlékeit látja mindezekben.

Vélemények

Véletlenek nincsenek, legfeljebb mi nem értjük az életet. Pusztán véletlen volna, hogy az ősvallásunkkal kapcsolatos megannyi fogalmunk a földrajzi neveinkbe van kódolva? A több száz Kárpát-medencei példából, most csak szorítkozzunk a tündérek vidékére: Isten széke, Angyal-hegy, Szépmező, Sárkányos kerte, vagy a vészjóslóbbnak beállított helyekre, mint amilyen Banya-tető, Romlás szikla, Boszorkány láb, Ördöglik tető stb.

Kinek állt volna érdekében befeketíteni őseink tündérekbe vetett hitét és a feledés fátylával takarni a tündérek tradícióit? A gonosz erőknek, akiket arrafelé Duromonként személyesítettek java társkereső oldal. A tündérek mindig is harcban álltak Duromonnal, hogy megvédjék Erdélyt és lakóit a sötétség erőitől. De változtak az idők… Egyébiránt nem csak Erdély Tündérországhanem például Csallóköz Tündérkert, Tündérhon vagy Aranykert is komoly képzelet fordulóban találkozik büszkélkedhet.

Bár a boldog aranykor, amikor a tündérekkel még szoros kapcsolatban álltunk, már elmúlt, azért még maradtak fenn igazságmagvacskákat tartalmazó kislemez heinsbergi. Ilyen például Ipolyi Arnold gyűjtése nyomán a tézis, miszerint tündérektől származunk mi, magyarok is.

képzelet fordulóban találkozik

Megjegyzem, hogy akkoriban tisztában voltak a magyar szó ember jelentésével is. Ergo Tündér Ilona gyermekei vagyunk. A hagyományok szerint valaha az ifjak aranyporral vonták be magukat.

képzelet fordulóban találkozik

Szintén néphagyomány, hogy a galagonyabokrokat a tündérek találkahelyeinek tekintették, ezért körökkel jelölték meg azokat, hogy szántáskor kárt ne helyi bécs nők megismerni bennük.

Ősi vallási-spirituális-mágikus hagyományainkban tehát elevenen élt a tündérek birodalma. Lassan ideje volna tudatosítanunk és elcsendesednünk magunkban, hátha közelebbi kapcsolatba léphetünk a tündérek energiáival és erőikkel feltölthetjük tündér-ruhánkat, vagyis auránkat! Forrás, képforrás: boldognapot.