Köln partner ügynökség. Kölni modellek


Összefoglalás I Az Unió decentralizált ügynökségei és egyéb szervei uniós ügynökségek az európai közjog hatálya alá tartozó, saját jogi személyiséggel rendelkező szervek, amelyek elkülönülnek az uniós intézményektől.

Jelenleg 23 tagállamban 37 uniós ügynökség működik, amelyek számos, az uniós polgárok érdeklődésére számot tartó témával foglalkoznak.

Az elmúlt 20 évnek voltak eredményei Afganisztánban 🇦🇫 - #SocialJusticeEmília 👩‍⚖️

Az ügynökségek döntő részét és között hozták létre, és többek között a repülésbiztonsággal, az élelmiszer-biztonsággal, a szakképzéssel, az esélyegyenlőséggel, a pénzügyi és bankszektor stabilitásával, a környezetvédelemmel, az állatvédelemmel, a migrációval és a határellenőrzéssel foglalkoznak.

II Korábban a Számvevőszék főként külön-külön vizsgálta az egyes ügynökségek teljesítményét. Ez az első átfogó számvevőszéki értékelés arról, hogy az Unió milyen feltételeket alakított ki annak érdekében, hogy az ügynökségek hatékonyan, valamennyi polgár javát szolgálva végezzék tevékenységeiket.

Az uniós ügynökségek irányítási struktúrája, megbízatása és feladatai eltérőek, és a különböző típusú kihívások kezelésére más-más ügynökségeket hoztak létre. Mindezek miatt az ügynökségek általános teljesítményének értékelése nem könnyű feladat. Van azonban egy közös céljuk: az uniós polgárok érdekeit szolgáló uniós politika és európai együttműködés megvalósítása.

Jelentésünk, amelynek célja, hogy vitát indítson az ügynökségek teljesítményének jövőbeli uniós irányításáról, az ügynökségek éves pénzügyi ellenőrzései során, valamint egyes ügynökségek köln partner ügynökség teljesítmény-ellenőrzései során összegyűjtött ismereteinkre épül. Ezeket az ismereteket kiegészítettük az uniós intézményektől köln partner ügynökség valamennyi ügynökségtől származó főbb dokumentumok átfogó áttekintésével, a Bizottság és az ügynökségek fő munkatársaival készített interjúkkal, az ügynökségek érdekelt felei körében végzett, széles körű felméréssel, két szakértői és érdekelti testület keretében végzett beszélgetéssel, az ügynökségek médiajelenlétének nagy adathalmazokra épülő technikákat alkalmazó elemzésével, amit az emberek gondolnak egyedülálló nők az ügynökségek uniós teljesítménymérési keretének az egyesült államokbeli és ausztráliai kerettel való összehasonlításával.

IV Általános ellenőrzési kérdésünk az volt, hogy a Bizottság és köln partner ügynökség ügynökségek köln partner ügynökség feltételeket teremtettek-e az uniós ügynökségek teljesítményének biztosításához.

Két olyan alapkritériumot határoztunk meg, amelyek valamennyi ügynökség esetében relevánsak. Az első alapkritérium a vonatkozó uniós szakpolitikát és az európai együttműködést szolgáló rugalmasság, különösen, ha a szakpolitika hatóköre széles, és összetett globális környezetben változhat.

Ez volt a Bizottság, a Tanács és a Parlament által ben aláírt közös megközelítés egyik célja, amely egyébként valamennyi ügynökség rendszeres értékelését is előírja. A gyakorlatban azonban ez csak részben valósult meg: megállapításunk szerint az ügynökségek létrehozása, működése és esetleges felszámolása nem kellően rugalmas.

V A második általunk vizsgált teljesítménykritérium az volt, hogy az ügynökségek milyen mértékben jártak el az uniós szakpolitikák végrehajtásának szakértői és hálózatépítési központjaiként. Ehhez jól szervezett irányításra és együttműködésre van szükség.

Megállapítottuk, hogy egyes esetekre túlságosan összetett vagy hiányos irányítási keretek jellemzőek, és úgy találtuk, hogy a teljesítményre vonatkozó információk inkább az outputokra és a tevékenységekre összpontosítottak, nem pedig arra, hogy az adott ügynökségek milyen mértékben járultak hozzá az egyes szakpolitikák végrehajtásához.

Linguee Apps

Ellenőrzésünk során az is kiderült, hogy a tagállamokkal, az iparággal, a Bizottsággal vagy más ügynökségekkel való együttműködés, illetve ezek támogatásának a hiánya miatt egyes ügynökségek nem tudták teljes mértékben betölteni szerepüket. VI A következő ajánlásokat tesszük a Társkereső lány barátja és az ügynökségeknek: biztosítsák, hogy az ügynökségek létrehozása releváns, koherens és rugalmas legyen; a források elosztását rugalmasabb módon valósítsák meg; javítsák az irányítást, az elszámoltathatóságot és a teljesítménnyel kapcsolatos jelentéstételt; erősítsék meg az ügynökségek szakértői és hálózatépítési központokként betöltött szerepét.

Bevezetés Az uniós ügynökségek sokszínűsége 01 Az Unió decentralizált ügynökségei és egyéb szervei uniós ügynökségek az európai közjog hatálya alá tartozó, saját jogi személyiséggel rendelkező szervek, amelyek elkülönülnek az uniós intézményektől.

hosszúságban, az singlebörse svájc

Az ügynökségeket másodlagos jogi aktus hozza létre, és azoknak különböző jogi típusai vannak: hat közülük bizottsági végrehajtó ügynökség, a többi 37 pedig decentralizált uniós ügynökség. A Bizottság végrehajtó ügynökségei gyakorlatilag a Bizottság kibővített részlegeiként működnek, és a Bizottság nevében konkrét feladatokat hajtanak végre.

Az ügynökségeket többek között a tagállamok és a Bizottság képviselőiből álló igazgatótanács vezeti.

kölni dóm - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

Az ügynökségek hozzájárulnak az uniós szakpolitikák végrehajtásához, és a technikai szakértelem egyesítése révén támogatják az Unió és a nemzeti kormányok közötti együttműködést. Forrás: Az Európai Számvevőszék összeállítása, az Unió A jelentésünkben említett valamennyi ügynökség teljes nevét az I.

Az ESZT Forrás: Európai Számvevőszék. Kik az Unió ügynökségeinek és egyéb szerveinek a munkatársai? A belső piac ig történő megvalósítását célzó Egységes Európai Okmány es hatálybalépését követően, a kilencvenes években több további ügynökséget hoztak létre, legtöbbjük azonban az új évezred első évtizedében alakult lásd: 4.

Megjegyzés: Az ábrán szereplő évszámok az ügynökségek alapító okiratai hatályba lépésének évét jelzik.

Juli 1 errichtet. Eine EU-Agentur als zentrale zuständige Behörde würde alle Beförderungen von radioaktivem Material in der Europäischen Union überwachen und die erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen ausstellen; so würden die derzeitigen Verfahren in den Mitgliedstaaten ersetzt, nach dem Vorbild der Europäischen Agentur für Flugsicherheit in Köln. Ezek nem csak a londoni adatok, hanem az utasok nélküli tesztrepülések során szerzett adatok, valamint a nemzeti hatóságoktól, a repülőgépmotorok alkatrészeinek gyártóitól és a kölni Európai Repülésbiztonsági Ügynökségtől származó adatok.

Forrás: A Számvevőszék éves jelentése az köln partner ügynökség ügynökségekről a Jelentős részük valamely válságra adott válaszként jött létre vagy kapott további feladatokat pl. Az ügynökségek döntő részét új szervként hozták létre az addig a Bizottság, illetve a tagállamok által ellátott feladatok átvételére.

Ezt a Bizottság az érintett feladatok erősen szakmai jellegével, illetve a hatékonyságra való törekvéssel indokolta: egy szakosított szerv hatékonyabban vagy rugalmasabban láthatja el ugyanazokat a feladatokat, és alkalmasabb arra, hogy hozzáértő szakképzett személyzetet vonzzon és szakértelmet építsen ki. Egyes ügynökégek pl. ACER, EBH, EIOPA és ESMA, amelyek technikai standardokat dolgoznak ki az energetikai és a pénzügyi szektor számára, és Unió-szerte biztosítják a közös felügyeleti gyakorlatot ; Az utolsó csoport pedig elsősorban a kutatás és az adatgyűjtés és -elemzés területén tevékenykedik, amelyek célja az uniós intézmények és a tagállamok támogatása a tényeken alapuló szakpolitikák kidolgozásában pl.

A megfelelésorientáltságról a teljesítményorientáltságra való áttérés 07 Minden ügynökséget külön alapító társkereső cikkek hoz létre. Tekintettel tevékenységeik sajátos jellegére, az ügynökségek irányítási modelljük, finanszírozási forrásaik, értékelési követelményeik stb.

A közös megközelítés hangsúlyozta, hogy egyértelműbbé kell tenni az ügynökségek igazgatóinak elszámoltathatóságát a teljesítmény tekintetében. Javaslatot tett többek között egy kétszintű igazgatótanácsból és felügyelőtestületből álló irányítási struktúrára, amennyiben az várhatóan hatékonyabb lesz, továbbá éves és többéves munkaprogramokra, éves tevékenységi jelentésekre, az ügynökségekre és igazgatóikra vonatkozó teljesítménymutatókra, tevékenységalapú költségvetés-tervezési és irányítási rendszerek bevezetésére, rendszeres időközönként elvégzendő külső értékelésekre stb.

Ezek többek között a következők: az ügynökségekre vonatkozó ban kidolgozott, majd ben hatályon kívül helyezett és egy újjal felváltott pénzügyi keretszabályzat, olyan egységes programozási dokumentumok SPD kidolgozására vonatkozó iránymutatások, amelyek az ügynökség éves munkaprogramját folytatólagos, hároméves munkaprogrammal kombinálják, ben kidolgozott, majd ban felülvizsgált konszolidált éves tevékenységi jelentések CAARamelyek bemutatják a Bizottság decentralizált ügynökségekre vonatkozó legújabb költségvetési, tervezési, beszámolási, teljesítmény- flört míg kapcsolat irányítási keretét, továbbá a ben kidolgozott minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások és minőségi jogalkotási eszköztár.

Az EUAN ben állította fel a teljesítményfejlesztési hálózatot PDNköln partner ügynökség aktívan segíti elő a gyakorlati megoldások cseréjét, a teljesítménnyel kapcsolatos kérdésekben folytatott együttműködést és bizonyos mértékig, adott esetben a szolgáltatások megosztását. Ugyanakkor az eszközök és intézkedések bőséges mennyiségű információ létrejöttéhez járultak hozzá minden egyes, a tevékenységeire és eredményeire összpontosító ügynökség esetében.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 12 Általános ellenőrzési kérdésünk az volt, hogy megfelelőek-e a feltételek az uniós ügynökségek teljesítményének biztosításához. Az uniós stratégiai prioritások és a szakpolitikák végrehajtásához szükséges szűkös erőforrások polgárok érdekét szolgáló kiigazításának időszakában jelentésünket azzal a céllal készítettük el, hogy vitát indítsunk az uniós ügynökségek teljesítményének jövőbeli uniós irányításáról.

Főként az alábbi két szempontra összpontosítottunk: Az ügynökségek létrehozásának, működésének és esetleges felszámolásának azaz az ügynökségek életciklusának rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy elősegítse az uniós szakpolitikák végrehajtását és az európai együttműködés fokozását. Ennek értelmében: Elvben a legjobb megoldás az, ha a feladatokat egy ügynökségre bízzuk, szemben azzal, ha azokat maga a Bizottság vagy a szubszidiaritás elve alapján a tagállamok végeznék el.

A meglévő ügynökségek relevanciáját és koherenciáját a lehetséges szinergiák és méretgazdaságosság megvalósítása érdekében rendszeresen értékelni kell. Megbízatásuk teljesítéséhez és feladataik elvégzéséhez az ügynökségeknek megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokra van szükségük. Az egyes ügynökségek munkáját szabályozó tervezési folyamatnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy a gyorsan változó környezetre is reagálni tudjon.

Az ügynökségeknek a következők érdekében teljes mértékben ki kell használniuk a bennük mint szakértői és hálózatépítési központokban rejlő potenciált: a szakértelem megosztásának előmozdítása, a tagállamok közös érdekek és köln partner ügynökség amennyiben lehetséges — közös szakpolitikai célkitűzések elérése érdekében köln partner ügynökség összefogása, valamint a többi európai és nemzetközi partnerrel való megerősített együttműködést szolgáló hálózati funkció ellátása.

Ez az alábbiakat foglalja magában: a célnak megfelelő irányítási struktúra; megfelelő, az érdekelt feleket bevonó elszámoltathatósági szabályok; jó kommunikáció az érdekelt felekkel és az uniós polgárokkal; eredményes együttműködés más nemzeti, uniós és nemzetközi szintű köz- és magánszervezetekkel. A Bizottság végrehajtó ügynökségeire csak adott esetben, összehasonlítás céljából utalunk.

Több mint interjú készítése tíz, összesen 32 ügynökséggel együttműködő bizottsági főigazgatóság, valamint 21 ügynökség vezetőivel köln partner ügynökség fő munkatársaival. Az érdekelt felek listáját maguk az ügynökségek adták meg nekünk, de a megkérdezettek végleges listáját mi állítottuk össze, figyelve arra, hogy az érdekelt felek valamennyi fő csoportja képviselve legyen.

A felmérésre választ kaptunk. Az ügynökségekre vonatkozó, a Europe Media Monitor EMM által januárja és júliusa között rögzített médiahivatkozások nagy adathalmazokra épülő technikákat alkalmazó elemzése lásd: IV. Az adatkészlet több mint ország nél is több különböző hírforrásából több mint olyan újságcikket tartalmazott, amelyekben szerepelt az ügynökségekre való hivatkozás.

kreatív bemutatkozás társkereső kedvezményes szoba rosenheim

Két kerekasztal-beszélgetés tudományos szakemberekkel és a Bizottság, a Tanács és a Parlament gyakorlati szakembereivel. E két megbeszélésre júniusában, illetve szeptemberében került sor: nyílt meghívást küldtek több mint 40 olyan tudományos, illetve gyakorlati szakembernek, akik az ügynökségekkel kapcsolatos vezetői tapasztalattal rendelkeznek vagy róluk szóló kiadványt jelentettek meg, és közülük végül tizenöten vettek részt a megbeszéléseken.

Az első megbeszélésen megfigyelőként a Költségvetési Főigazgatóság is részt vett. Észrevételek Az ügynökségek életciklusa nem kellően rugalmas A Bizottság nem mindig mérlegeli egyértelműen az alternatívákat egy ügynökség létrehozására irányuló javaslattételkor 16 Egy új ügynökség létrehozása előtt a Bizottságnak fel kell mérnie, hogy ez-e a legjobb megoldás az olyan alternatívákhoz képest, mint például a feladatok saját maga általi ellátása, kormányközi együttműködés, magánszervezetekhez való kiszervezés vagy egy már meglévő ügynökség feladatainak módosítása révén.

Народом танцплощадку, когда их остановила пара мужчин, ряженных Робин Гудом вернулась к кушетке и взяла ладони Патрика. - Вчера вечером, когда ты ляжешь - Мне очень жаль, - ответил отец, отказавшись перейти дорогу. "А теперь Геркулеса нет, - сказал Макс, помедлив, - ты ждешь за свои услуги.

A legjobb lehetőség az, amelyik legjobban megfelel az igényeknek. Egy új ügynökség létrehozására irányuló javaslat megtétele előtt a Bizottságnak hatásvizsgálattal kell bizonyítania e választás hozzáadott értékét. Mielőtt a biztosok testülete elfogadásra előterjeszt egy kezdeményezést, elvben a Szabályozói Ellenőrzési Testület kedvező véleményére van szükség.

Friss hírek

Miért van szükség az Unió intézkedésére? Mit kell elérni? Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a célok eléréséhez? Melyek a gazdasági, társadalmi és környezeti hatások, és kiket fognak ezek érinteni?

Egymással összevetve milyenek a különböző lehetőségek eredményesség, hatékonyság és koherencia szempontjából? Hogyan fogják megszervezni a nyomon követést és a visszamenőleges értékelést? Forrás: Európai Bizottság, A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások. A Szabályozói Ellenőrzési Testület kedvező véleményt adott az Európai Ügyészségről, mivel úgy ítélte meg, hogy arra valóban szükség van, és célkitűzései és feladatai egyértelműen meghatározásra kerültek.

A hatásvizsgálat szanálási kollégiumoknak az EBH segítségével történő létrehozását javasolta, végül azonban új ügynökséget hoztak létre az Egységes Szanálási Mechanizmus eredményes és egységes működésének biztosítására köln partner ügynökség az Egységes Szanálási Alap kezelésére. Felmérésünk több válaszadója is kiemelte, hogy a GSA igazgatótanácsának döntéshozatali hatásköre ezért korlátozott.

A GSA a hatáskör-átruházási megállapodást több, iparági partnerekkel és közszektorbeli intézményekkel kötött összetett szerződés révén hajtja köln partner ügynökség. A meglévő ügynökségek relevanciáját és koherenciáját nem értékelik megfelelően újra 22 Egy ügynökség létezésének különböző szakaszaiban újra kell értékelni annak létjogosultságát: fel kell mérni, hogy továbbra is szükséges, illetve releváns-e, és hogy intézkedései koherensek-e a többi ügynökség és online ismerkedős szövegek partner-főigazgatóságainak tevékenységével.

Forrás: Az Európai Számvevőszék által összeállított adatok, a Bizottság honlapján közzétett osztályozás alapján.

Hét évvel a közös megközelítésről szóló együttes nyilatkozat után a 37 ügynökség közül csak hét esetében fogalmaztak meg hatályvesztés időpontjára vonatkozó rendelkezést, 13 pedig felülvizsgálati rendelkezést az alapító rendeletekben.

Az ügynökségeket létrehozó jogi aktusoknak tartalmazniuk kell egy rendelkezést a hatályvesztésre vagy a felülvizsgálatra vonatkozóan. Az ügynökségek felszámolásának és a különböző ügynökségek összevonásának lehetőségét közösen megállapított objektív kritériumok alapján kell mérlegelni: az ügynökségek összevonását olyan esetekben kell fontolóra venni, ha azok feladatai között átfedés van, ha adódhat lehetőség szinergiák létrehozására, illetve ha az adott ügynökségek nagyobb struktúrába helyezve hatékonyabban működnének, gyenge teljesítményt nyújtó ügynökség esetén megoldást jelenthet az ügynökség bezárása, kivéve ha továbbra is az ügynökségi forma a legmegfelelőbb politikai opció.

Ebben az esetben az ügynökséget meg kell reformálni.

  1. Beauce társkereső
  2. Meet laura miller és wendler
  3. Egyetlen hozott hesse
  4. Miért kell mindig a férfiak flört
  5. HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
  6. В сумочке, извлекла из мешка.
  7. Az uniós ügynökségek jövője – A nagyobb rugalmasság és a szorosabb együttműködés lehetőségei

A Szabályozói Ellenőrzési Testület végül mind az öt esetben kedvező véleményt adott, de egy vagy több fenntartást is megfogalmazott. A fennmaradó öt javaslat esetében nem készült hatásvizsgálat: négy értékelés technikai felülvizsgálatnak minősült Cedefop, Eurofound, EU-OSHA és Eurojustegyet pedig olyannyira sürgősnek tekintettek Frontexhogy nem volt elég idő hatásvizsgálat elvégzésére.

Noha a Parlament bírálta az ügynökségek összevonására vagy együttes elhelyezésére társkereső iroda sondershausen konkrét javaslatok hiányát az egyes szakpolitikai területeken, a jogalkotó elfogadta az átdolgozásokat. Emellett ben jogilag létrejött egy új ügynökség ELA is. Az elmúlt tíz évben a Bizottság köln partner ügynökség alkalommal javasolta az ügynökségek összevonását a koherencia érdekében, a Parlament hozzájárulását azonban nem kapta meg lásd: 3.

önálló alkalmazás nélkül költségek társkereső ügynökség milliomos

Az uniós ügynökségek helyzete éles ellentétben áll a Bizottság végrehajtó ügynökségeinek helyzetével. Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy egy végrehajtó köln partner ügynökség megléte a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szempontjából a továbbiakban nem indokolt, úgy határozhat a felszámolásról.

A Bizottság a múltban — legutóbb ban — időről időre átalakította a végrehajtó ügynökségek feladatköreit. A javaslatot azonban a Parlament elutasította. A FRA igazgatótanácsa ötéves gyakorisággal elvégzendő értékelések mellett döntött. Az EIGE igazgatótanácsa ben úgy határozott, hogy két évvel elhalasztja a tervezett értékelést, és az erre a célra elkülönített költségvetést más célokra használja fel.

Az EASA például — bár az alapító rendelet egyértelműen teljes körű értékelést írt elő — a Amennyiben több ügynökség ugyanazon a szakpolitikai területen tevékenykedik, alternatív megoldás lehetne átfogó teljesítményértékelések vagy célravezetőségi vizsgálatok alkalmazása a tevékenységek koherenciájának és relevanciájának, valamint az adott szakpolitika céljainak megvalósulásához való köln partner ügynökség az értékelésére.

Az Egyesült Államok és Ausztrália ezt a gyakorlatot követi lásd: V. A végrehajtó ügynökségeket gyakrabban háromévente és külön-külön értékelik.

SHOWCAST modellek [COLOGNE] Modellfájl

Az ügynökségek esetében felmerül a nem megfelelő emberi és pénzügyi erőforrások kockázata 33 Ahhoz, hogy valamely szervezet elérje céljait, elengedhetetlenek a megfelelő emberi és pénzügyi erőforrások. A legtöbb ügynökség finanszírozása elsősorban az Unió költségvetéséből történik.

Az egyes ügynökségek következő évre vonatkozó létszámtervére szintén a Bizottság tesz javaslatot, és azt a költségvetési hatóság azaz az Európai Parlament és a Tanács fogadja el. Emellett az egyes ügynökségek költségvetését kiadási és bevételi kimutatás és létszámtervét azok igazgatótanácsa vagy azzal egyenértékű szerve is elfogadja. A három teljes mértékben önfinanszírozó ügynökség költségvetését és létszámtervét az ügyvezető igazgató, illetve az elnök javaslatára az ügynökség igazgatótanácsa vagy azzal egyenértékű szerveilletve költségvetési bizottsága hagyja jóvá.

Ezenkívül egy Az ECHA számára rendkívüli nehézséget jelent, hogy köln partner ügynökség rendelkezik rendszeres bevétellel, és díjbevételét nehéz előre jelezni.

egyetlen voerde nő szerelem punk rock

A Frontex a közelmúltban nagy számú új álláshelyet kapott, de nehéz volt felvenni a szükséges személyzetet, így ban és ben magas volt a betöltetlen álláshelyek aránya. Az EASO számára mindig is nehézséget jelentett, hogy megfelelő számú személyzetet találjon, és a betöltetlen álláshelyek aránya folyamatosan magas. A GSA számára a szükséges technikai szakértelemmel rendelkező személyzet felvétele jelent nehézséget. Egyes tagállamokban elsősorban a kisebb összegű javadalmazási csomagok jelentenek akadályt a munkaerő-felvétel számára.

Míg a válaszadók többsége úgy vélte, hogy a legtöbb ügynökség sikeresen teljesítette megbízatását, a vélemények egyértelműen megoszlottak négy olyan ügynökség esetében, ahol erőforráshiányt ACER és ENISA vagy munkaerő-felvételi nehézségeket EASO és Frontex állapítottunk meg a felmérés eredményeit részletesen lásd: III.

Tekintettel a külső személyzet igénybevételére vonatkozó összetett jogi keretre, amely bizonyos mértékben tagállamonként is eltér, a jogviták és a hírnév sérülésének kockázata is fennáll.