Egységes portál nők, Tájékoztató az öregségi nyugellátásról


egységes portál nők

Tájékoztató az öregségi nyugellátásról Tájékoztató az öregségi nyugellátásról Az öregségi nyugdíj olyan saját jogú nyugellátás, amely meghatározott életkor öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén jár a biztosítási jogviszonyban nem álló személy részére.

A jogosultsági feltételeknek együttesen kell teljesülniük.

egységes portál nők

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíj típusai: - öregségi teljes nyugdíj, - nők kedvezményes öregségi nyugdíja a jogosultság szabályait külön tájékoztató tartalmazza. Melyek az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárok?

egységes portál nők

Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár az Az öregségi nyugdíjkorhatár az alábbiak szerint módosul: - aki ben született, annak a Az igénylő azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes- vagy résznyugdíjat megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló Az öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év szolgálati időt szerzett és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

Ki jogosult öregségi résznyugdíjra?

Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy, aki húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább tizenöt egységes portál nők szolgálati időt szerzett, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

Mikortól állapítható meg öregségi nyugdíj? Az öregségi nyugdíj attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült.

egységes portál nők

Amennyiben az igénylő részére munkanélküliség esetére járó ellátást folyósítanak, öregségi nyugdíjat legkorábban a munkanélküliség esetére járó ellátás folyósításának megszűnését követő naptól lehet megállapítani. Hogyan alakul a magán-nyugdíjpénztár tag öregségi nyugdíjának összege?

egységes portál nők

Ha az igénylő a magán-nyugdíjpénztári tag az öregségi nyugdíj összegét úgy kell megállapítani, hogy a jogszabály alapján kiszámított összeget meg kell szorozni a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 1.

Ha a magán-nyugdíjpénztártag az egyéni számláján lévő összeget az öregségi nyugdíj megállapítását követően az államháztartás részére átutaltatja, akkor az öregségi nyugdíj összegét a megállapítás kezdő napjára visszamenőlegesen módosítani kell.