Egyedülálló nők mezőgazdaságban. A nők agráriumhoz kapcsolódó szerepvállalása


A projektről A projekt háttere A hátárterületeken élő lakosság összetett társadalmi és gazdasági körülményei, illetve különösen a vidéki területeken élő nők helyzete egyesített fellépést kíván annak érdekében, hogy egyedülálló nők mezőgazdaságban régió növekedése és versenyképessége fejlődjön.

egyedülálló nők mezőgazdaságban

Ez megvalósítható, ha a régióban élők klaszterekbe tömörülve, együttesen lépnek fel a hagyományos, illetve online piacon. A szegénység, illetve anyagi nélküliség a vidéki Szerbia mindennapjait képezi. A munkavállalók fele a mezőgazdaságban foglalkoztatott, családi gazdaságok formájában.

egyedülálló nők mezőgazdaságban

A vidéki nők helyzete Szerbiában és Magyarországon eddig nem került a figyelem középpontjába. Ha ezek a nők megfelelő képzést, motivációt és segítséget kapnának levendulatermesztő klaszterek alakítása céljából, akkor nagyobb mértékű társadalmi egyenlőséget, illetve gazdasági függetlenséget érhetnének el mind maguknak, mind pedig családjaik számára.

A projekt tevékenységei rájuk helyezik a hangsúlyt, különös figyelemmel a zombori térség családjára, ahol egyedülálló nő a családfenntartó, illetve arra a családra, amely az eltartott gyermekek után támogatásra jogosult.

egyedülálló nők mezőgazdaságban

A projekt fókuszába tehát összesen olyan család tartozik, amely valamilyen formában szociális támogatásban részesül vidéki településeken. A határok menti térség területeinek túlnyomó része olyan talajösszetétellel és tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek teljes mértékben alkalmassá teszik levendulatermesztésre.

A nők helyzete a vidéki térségekben címmel, tizenegy ország részvételével nemzetközi miniszteri konferenciát szervezett a szlovén Mezőgazdasági, Élelmezésügyi és Erdészeti Minisztérium.

A termőföld a levendula fajának igényeivel kerül párosításra. Másrészt pedig Zombor városa tapasztalattal rendelkezik a területén élő nők mezőgazdasági vállalkozásaival kapcsolatban, ez pedig egy ideális partnerré teszi a projekt szempontjából.

Az idei harmadik negyedéves ,9 ezres adat 2,2 százalékos éves lapú növekedést jelent hasonló időszakának ,4 ezres statisztikájához képest.

Probléma, kihívások A vidéki közösségekben élő nők alkotják az ottani közösségek gerincét. Helyzetüket súlyosbítja a társadalmi elismerés és a lehetőségeik kiaknázásának általános hiánya. A férfiak és nők közt meglévő egyenlőtlenségek, úgy, mint a forrásokhoz, foglalkoztatáshoz és jövedelmező tevékenységekhez, oktatáshoz és a közélethez való hozzáférés a nők helyzetét különösen sebezhetővé teszi. Pozíciójukat emellett más tényezők is súlyosbítják, mint az társkereső parkersburg wv átalakulások, a vidéki elszegényedés, a migráció és privatizáció, ezzel pedig különösen nehéz helyzetbe kerülnek.

A projekttevékenységek elsősorban a társadalmi problémákat célozzák meg.

Keresés űrlap

A fentiekre tekintettel a projekt tevékenységei elsősorban a társadalmi problémák megoldását szolgálják. Ennek eszköze a nemi egyenlőség hangsúlyozása és a határmenti régióban élő nők társadalmi szerepvállalásának és vállalatfejlesztési céljainak támogatása.

  1. JELENTÉS a nőkről és szerepükről a vidéki térségekben
  2. A világszervezet ezzel a nappal arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy ők jelentősen hozzájárulnak a mezőgazdaság és a vidék fejlődéséhez, az élelmiszer-biztonsághoz és a vidéki szegénység felszámolásához.
  3. Nyemcsok László [email protected] A kertészkedésről sokan, sokféleképpen írtak már.
  4. Társkereső app férfi write
  5. Mezei utca találkozó
  6. Enyhén nőtt a mezőgazdaságban dolgozók száma - Agrofórum Online
  7. Női társadalmi vállalkozások a vidéki térségekben
  8. Ezt Európa, Afrika, Ázsia, Latin-Amerika és Észak-Amerika 17 országában végezték el, az online kérdőívet pedig több mint 4 ezren töltötték ki.

Ez vállalkozói és mezőgazdasági készségeik fejlesztésével érhető el, melyeket tréningeken, együttműködéseken, információcserén keresztül, illetve tudás- és tapasztalatszerzéssel sajátíthatnak el. Ezáltal a régió egészében összehangolt társadalmi és gazdasági fejlődés jöhet létre, amelynek alapja a már meglévő természeti erőforrások fenntartható felhasználása.

A határ menti régióban élő nők helyzetének javítása a Szerb Levendulatermesztő Klaszterrel SLGC való fejlesztés során egy valódi lehetőséget kínál a kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoport számára.

A családi gazdaság megerősítése

Az ilyen és ehhez hasonló klaszterek szerveződése a termelt jövedelmekhez való hozzáférés következtében lehetőséget nyújt az együttes erővel való fellépésre, amely mellett számos egyéb kedvező hatással is bír. A klaszterek szerveződése során a női vállalkozók produktívabban tevékenykedhetnek, hiszen hozzáférnek olyan forrásokhoz is, mint a beszállítók, az információk és a technológia.

Szerb Levendulatermesztő Klaszter tagjai emellett profitálhatnak a közös marketingből, a különböző kiállításokon való részvételből és a termékük márkavédelméből is.

A tagok továbbá profitálhatnak a szakismeret átadásából is, amely az innováció egy forrását teremti meg. Mindez pedig egy robbanásszerű innovációt jelent a mezőgazdaságban, mivel a különálló termesztők összefogásával és új termékek, illetve szolgáltatások bevezetésével fokozza a gazdasági együttműködést a természeti erőforrások fenntartható felhasználásával, tudástranszfer segítségével.

A mezőgazdaságot a nők fedezték fel

Célcsoportok A projekt célcsoportjához a legsebezhetőbb társadalmi csoport tartozik, amely magába foglalja a Nyugat-Bácska Régió WBR és Bács-Kiskun megye területén élő vidéki nőket. Zombor város területén CoS A zombori munkaügyi központ összesen 8, pénzügyi segélyben részesülőt tart számon.

egyedülálló nők mezőgazdaságban

A társadalmilag kiszolgáltatottak a falvakban 4. Különösen veszélyeztetettek azok a szociális támogatásban részesülők, akik falvakban élnek, számuk 2.

Enyhén nőtt a mezőgazdaságban dolgozók száma

Zombor város vidéki területén egyszülős család van, édesanya gyermekekkel és 26 édesapa gyermekeivel, amelyekben összesen gyermek él. Tudatában annak, hogy a vidéki nők nem alkotnak homogén csoportot és hogy több szempontból különbözőek, mint például a társadalmi osztályuk, koruk, családi állapotuk, az etnikai hovatartozásuk és vallásuk, a toborzás célul tűzi ki azt, hogy e különbségeket és sokszínűséget vegye figyelembe, egyedülálló nők mezőgazdaságban tekintettel lesz a különösen sebezhetőkre is, mint a roma, a fogyatékossággal élő, a gyermeküket egyedül nevelő, vagy a nemi erőszakot átélt nőkre.

Továbbá, a projekt csapata meg fog bizonyosodni arról, hogy a résztvevők az élet minden területéről kerüljenek kiválasztásra a határon átnyúló területekről, a régió demográfiai sokszínűségét figyelembe véve. A határterületen élő kiterjedt vidéki lakosság potenciálisan kedvezményezett, hiszen az egész közösség profitálhat a kedvezőbb szocio-gazdasági körülményekből, amelyet ez a projekt fog megteremteni a vidéki nőknek, az új agráripari készségek átadásával és fokozott foglalkoztatási esélyekkel.

Közös nyilatkozat a nők helyzetének javítása érdekében

Várt végtermékek, eredmények és azok tartóssága A vidéki területeken élő nők társadalmi vállalkozásának fejlesztését célzó tanulmány lesz kidolgozva.

Emellett a Nyugat-Bácskai régió WBR vidéki területeiről egy mezőgazdasági adatbázis, illetve az egyes földterületekről egy, azok minőségét és levendulatermesztésre való alkalmasságukat vizsgáló tanulmány fog létrejönni. A képzési tantervek is kidolgozásra kerülnek olyan kurzusokkal, amelyek a társadalmi vállalkozás, a gazdasági tervezés, az innovatív mezőgazdasági termelés, levendulatermesztés, mezőgazdasági gazdálkodás és marketing témaköreit érintik összesen legfeljebb nőnek a Nyugat-Bácskai régió WBR 4 településéről.

egyedülálló nők mezőgazdaságban

Ezen tevékenységek robbanásszerű innovációt testesítenek meg, mivel a levendulatermesztés alulról induló kezdeményezés, mely során csak apró termékeny földterületek és egyéni termelők állnak rendelkezésre. Ezeket aztán egyesítve új termékek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre és a magyar partner tudásával és szakértelmével, melynek köszönhetően piacra tudnak kerülni.

Összesen 50 fő a Szerb Levendulatermesztő Klaszterből fog minimum 5 hektár területen levendulát termeszteni. Egyedülálló nők mezőgazdaságban körülbelül A levendula feldolgozásához szükséges felszerelés, illetve két mobil főzde a levendulaolaj előállítása céljából is megvásárlásra fog kerülni, amelyeket a klaszter tagjai használhatnak.